Hyppää sisältöön

Sami Nikander Spice3-projektista: Projekti loppuu, tavoitteet ja työkalut säilyvät energiatehokkuudessa

Yritysten eurooppalainen energiatehokkuushanke Spice3 lähestyy loppuaan. Kemianteollisuus ry:n osastopäällikkö Sami Nikander kiittelee hankkeen tuoneen lisää virtaa, ideoita ja tuloksia kemianteollisuuden energiatehokkuustyöhön

– Vaikka projekti loppuu, sen henki jää elämään. Samoin kehitetyt ideat, työkalut, neuvonta ja pienille ja keskisuurille yrityksille suunnatut katselmustuet sekä kaikille yrityksille tarkoitetut investointituet säilyvät. Energiatehokkuus on pysyvä trendi, ja kemia siinä aktiivinen edelläkävijä, korostaa Nikander. 

Spice3:ssa on ollut mukana 13 maata, kukin omista lähtökohdistaan ponnistaen. Hanketta koordinoi kemianteollisuuden järjestö Cefic, mutta kukin maa sai määritellä, miten hankkeessa edetään.

– Suomessa toimintatavoiksi ja vahvuuksiksi tulivat jo varhaisessa vaiheessa workshopit ja hyvät käytännöt. Workshop-tapaamiset koettiin erittäin hyödyllisiksi juuri hyvien käytäntöjen jakamisen sekä yhdessä valittujen aiheiden vuoksi. Vaikka hankkeessa oli hyvinkin erilaisia yrityksiä, osoittautuivat ongelmat ja niiden ratkaisut usein yhteisiksi.

Spice3 loppuu toukokuussa 2015, mutta energiatehokkuuden edistäminen ei ole menossa mihinkään.

– Päinvastoin: energiatehokkuus on tullut jäädäkseen. Paljon on yhä tekemättä. Olennaista on, että kaikki energiatehokkuuden työkalut, tuki yrityksille ja viranomaisvalvonta säilyvät ja niitä myös kehitetään. SPiCE3-projektin kuluessa on kemianteollisuuden pienten ja keskisuurten energiankäyttäjien 50 toimipaikan keskuudessa säästetty energiaa vuositasolla 95 gigawattitunnin verran. Tämä merkitsee vuosittain yli 5 miljoonan euron kustannussäästöjä ja 32 tonnin vähenemää hiilidioksidipäästöissä. Se on jo jotain, summaa Nikander.

Sami Nikander

Kirjoittaja työskentelee osastopäällikkönä Kemianteollisuus ry:ssä.