Hyppää sisältöön

Sami Nikander: Resurssitehokkuus tarvitsee nyt oikeaa poliittista ohjausta

Poliittisessa keskustelussa unohtuu usein, että materiaalien ja energian käytön tehostamisessa on kyse laajasta kokonaisuudesta, jossa kaikki liittyy kaikkeen.

Poliittisessa ohjauksessa kokonaisuus tulisi kuitenkin pitää aina mielessä, sillä se on ainoa tapa edistää resurssitehokkuutta tehokkaasti.

Esimerkiksi energia- tai ympäristöpolitiikassa tehdyt päätökset voivat vaikuttaa materiaalivirtojen markkinaehtoiseen ohjautumiseen. Tämän vuoksi poliittista ohjausta ei voi tehdä enää lohkoittain, sillä hyvässä tarkoituksessa tehty päätös saattaa aiheuttaa suuria ongelmia jossakin toisaalla.

EU-tasolla resurssitehokkuudelle on vaikea asettaa tavoitteita ilman yhtenäistä tietopohjaa ja laskutapoja. Kehitteillä olevien mittareiden tulisi ottaa huomioon kansalliset erityispiirteet esimerkiksi teollisessa rakenteessa ja ympäristöasioiden huomioimisessa. Myöskään globaalia näkökulmaa ilmastonmuutoksen torjunnassa ei saa unohtaa.

Resurssitehokkuuden parantamisesta hyötyvät kaikki. Nyt jos koskaan niin Brysselissä kuin kotimaassakin tarvitaan politiikan eri osa-alueet kokoavaa horisontaalista lähestymistapaa.

Sami Nikander

Kirjoittaja työskentelee osastopäällikkönä Kemianteollisuus ry:ssä.