Hyppää sisältöön

Sami Nikander: Päästökauppakompensaatiosta voimme itse päättää

Päästökauppa paitsi ohjaa vähäpäästöisyyteen, myös lisää sekä suoraan että välillisesti sähkön käyttäjien kustannuksia. EU:ssa asiaan on havahduttu sallimalla sähköintensiivisille yrityksille epäsuorien kustannusten kompensointi kansallisilla päätöksillä. Näin halutaan hillitä tuotannon siirtymistä EU:n ulkopuolelle.

Jo nyt moni maa, mm. Saksa, Hollanti ja Norja kompensoivat kustannuksia teollisuudelleen. Näin he pitävät huolta omasta kilpailukyvystään ja houkuttelevuudestaan teollisuuden sijaintimaana. Jotta Suomi ei pelaisi itseään pois globaaleilta ja eurooppalaisilta kentiltä, tarvitsemme mekin päästökauppakompensaatiota sähköä paljon käyttävälle teollisuudelle.

Mikä parasta, tästä asiasta voimme itse päättää.

Tulevan hallituksen tulisikin tarttua asiaan mahdollisimman pian, ja sisällyttää kompensaatioon tarvittava rahoitus ensi vuoden budjettiin. Kompensaatio on rahoitettavissa esimerkiksi päästöoikeuksien huutokaupan tuloilla, sillä Suomen valtio saamat huutokauppatulot päästöoikeuksista ovat suuremmat kuin mahdolliset EU:n sallimat maksimikompensaatiot.

 EK:n, ElFin, Energia-, Kemian-, Metsä- ja Teknologiateollisuuden kannanotto 24.3.2015

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus Suomen teollisuustuotannosta ja tavaraviennistä on noin neljännes. Kemianteollisuuden liikevaihto on 25 miljardia ja se työllistää suoraan Suomessa noin 34 000 henkilöä.

Sami Nikander

Kirjoittaja työskentelee osastopäällikkönä Kemianteollisuus ry:ssä