Hyppää sisältöön

Sami Nikander: Otetaan yhdessä hiili haltuun

Olemme kemianteollisuudessa asettaneet toimialan laajuisen tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä. Kansallisesti Suomi tavoittelee samaa vuoteen 2035 mennessä, ja koko EU:n tasolla tavoite on asetettu vuoteen 2050. Vaikka vuodet vaihtelevat, tavoite on yhteinen ja maaliin voidaan päästä vain yhteistyöllä.

Meillä kemianteollisuudessa on toimialamme omaehtoisen vastuullisuusohjelman, Responsible Caren, kautta hyvät lähtökohdat pitkäjänteiseen vastuullisuustyöhön sekä edistyksen mittaamiseen. Tätä taustaa vasten asetimme toimialan hiilineutraalisuustavoitteen rohkeasti ennen poliittisia päätöksiä. Lähdimme matkaan selvittämällä laajasti, mitä kaikkea tavoitteeseen pääseminen vaatii – niin meiltä itseltämme kuin myös toimintaympäristöltä.

Olemme selvittäneet laajasti tuotannon teknologioihin, tarvittavaan energiaan ja raaka-aineisiin liittyviä kysymyksiä ja olleet muodostamassa kansallista vetyklusteria. Samoin olemme yhdessä kumppaneidemme (Accenture, Sitra, Business Finland) luoneet kemianteollisuuden alan yrityksille käytännönläheisen ohjeistuksen kestävien kiertotalouteen pohjautuvien liiketoimintamallien luomiselle. Olemme selvittäneet, miten innovaatiojärjestelmämme voisi parhaalla mahdollisella tavalla auttaa meitä tällä matkallamme sekä luoneet yhdessä kumppaneidemme kanssa yrityksille kattavan ohjeistuksen EU-rahoituksen hakemiseen, jotta panostukset tuotekehitykseen ja investointeihin saataisiin maksimoitua. Olemme myös selvittäneet yhdessä Aalto-yliopiston kanssa sen, millaiset kyvykkyydet johdattavat meidät kohti hiilineutraalisuutta. Kaikkein hienointa on kuitenkin ollut havaita, että osana tätä prosessia yrityksemme ovat asettaneet omia yrityskohtaisia tavoitteitaan ja suunnitelmiaan. Olemme siis jo vahvasti matkalla.

Näiden selvitysten kautta meille on muodostunut hyvä kuva siitä, mitä kaikkea tämä mielenkiintoinen matka vaatii meiltä ja ympäröivältä yhteiskunnalta. Aivan keskeistä on luoda teollisuusmyönteinen toimintaympäristö sekä pitkäjänteinen, toimialojen tekemien hiilineutraalisuustiekarttojen pohjalle rakentuva teollisuusstrategia. Tässä poliittiset päättäjät ovat keskeisessä  roolissa. Kemialla on kokoaan suurempi rooli ilmastotyössä erityisesti hiilikädenjäljen kasvattamisessa, unohtamatta omien päästöjen vähentämistä ja tinkimättä turvallisuudesta. Tavoitteet voidaan saavuttaa, mutta vain eri toimialojen ja päättäjien yhteistyöllä. Yksin tätä ei kukaan voi tehdä. Otetaan yhdessä hiili haltuun!

Lue lisää Hiili haltuun-kirjasesta ja tutustu teokseen täällä.

Sami Nikander

Johtaja, Vastuullisuus