Hyppää sisältöön

Sami Nikander: Omaehtoinen energiatehokkuustyö tuo tuloksia

Kemianteollisuus on yli kahden vuosikymmenen ajan systemaattisesti tehostanut energiankäyttöään. Tulosta on tullut.

Alussa energiatehokkuuden edistämisessä keskityttiin isoihin yrityksiin, joissa tehtiin mittavia omaehtoisia toimenpiteitä. Kemianteollisuuden vastuullisuusohjelma Responsible Caren indikaattoritiedoista näkyy, että toimialan energiatehokkuus on  parantunut 20 % verrattuna vuoteen 1995.

Nykyinen, vuonna 2008 alkanut energiatehokkuussopimuskausi loi systemaattisuutta myös pienempien energiankuluttajien energiatehokkuustyöhön. Osana kehitettyä sopimuskokonaisuutta myös kemianteollisuuden pienemmät energiakuluttajat saivat oman sopimusohjelmansa. Ja tulosta on tullut. Vuosittain pienempien energiankuluttajien ohjelmassa mukana olevissa yrityksissä säästyy energiaa 95 GWh:n verran, mikä vastaa 32 tonnin kasvihuonekaasupäästövähenemää. Kaikki tämä syntyy vuosittain toteutettavilla yli 250 erilaisella energiatehokkuutta edistävällä toimenpiteellä.

Me kemianteollisuudessa haemme jatkuvasti uusia keinoja ja tapoja kehittää energiatehokkuutta ja jakaa siihen liittyviä parhaita käytäntöjä. Tästä viimeisin esimerkki oli Euroopan laajuinen SPiCE3 -projekti, jossa koko toimialan voimin haettiin lisää virtaa pitkäjänteisyyttä vaativaan energiatehokkuustyöhön. Tiedossamme ei ole, että vastaavaa olisi tehty muilla toimialoilla. Projekti oli tuloksekas, sillä sen myötä panostukset energiatehokkuuteen ovat olleet kasvu-uralla.

Tästä on hyvä ponnistaa uudelle, vuonna 2017 alkavalle energiatehokkuussopimuskaudelle, johon liittyvät neuvottelut ovat käynnissä. Edessä on vuoteen 2025 ulottuva ponnistus, jolla on tarkoitus taklata elinkeinoelämän osuus Suomelle asetetuista EU-velvoitteista.

Sami Nikander

Kirjoittaja työskentelee osastopäällikkönä Kemianteollisuus ry:ssä vastuualueinaan kestävä kehitys, resurssitehokkuus sekä energia- ja ilmastoasiat.