Hyppää sisältöön

Sami Nikander: Komissio latoi pöytään kesäpaketin – kemia tarjoaa ratkaisuja

Euroopan komissio antoi 20.7. esityksensä ei-päästökauppasektorin taakanjakoa koskevasta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Tämä ”kesäpaketiksi” ristitty esitys kirvoitti välittömästi reaktioita. Keskustelu jatkuu varmasti.

Osan mielestä se oli vesitetty, eikä siten auta täyttämään Pariisin ilmastosopimuksen velvoitteita. Osa puolestaan piti asetettua 39 %:n vähennysvelvoitetta tiukkana ja suuria kustannuksia aiheuttavana. Komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen totesi ehdotuksen olevan balanssissa, koska nurinan aste eri jäsenmaiden pääkaupungeista oli suhteellisen tasainen. Selvää on, että nyt alkanut keskustelu jatkuu. Niin pitääkin.

Ensireaktioissa päähuomio kohdistui metsätalouden nieluvaikutuksiin ja liikenteeseen. Vähemmälle huomiolle sen sijaan mielestäni jäi se, että paketissa oli yritetty nostaa esiin horisontaalista näkökulmaa, esim. linkitystä kiertotalouteen. Tämä on hyvä suuntaus ja kemianteollisuudenkin esillä pitämä asia. Kiertotalouden ratkaisuilla on ilmastovaikutuksia, varsinkin kun ajattelua laajentaa piipunpäänäkökulmasta tuotteiden koko elinkaareen. Kemianteollisuuden yritykset ovat tässä jo viitoittaneet tietä. Hiilinieluasian jätän suosiolla parempien asiantuntijoiden pohdittavaksi, niitä Suomesta onneksi löytyy.

Liikenne on yksi maailman suurimmista energiankuluttajista, ja valtaosa sen käyttämästä energiasta on tällä hetkellä peräisin fossiilisista polttoaineista. Liikenteen määrä kasvaa jatkuvasti. Siksi on keksittävä keinoja liikuttaa ihmisiä, eläimiä ja tavaroita vastuullisesti.

Kemian avulla kehitetyt kulkuneuvojen kevyemmät materiaalit vähentävät polttoaineiden kulutusta ja kuljetuksista aiheutuvia päästöjä. Liikenteen biopolttoaineet, jotka eivät vaadi uuden infrastruktuurin perustamista, nostettiin aivan oikein näkyvästi esiin. Komission esittämä sekoitevelvoite toimisi tässä hyvin ja antaisi signaalin pitkäjänteisestä politiikasta.  

Suomalaisessa kemianteollisuudessa on huippuosaamista vastuullisesti tuotetuissa biopolttoaineissa – miksi emme hyödyntäisi kansallisia vahvuuksiamme? Komissio nosti esiin myös vaihtoehtoiset käyttövoimat. Liikenne on niin monimutkainen kokonaisuus, että kaikki ratkaisut ovat tarpeen.

Henkilöliikenteessä sähkö on varmasti jollain aikavälillä laajemmin hyödynnettävissä, ainakin tiiviissä kaupunkiympäristössä. Kemia on mukana mm. akkuteknologian ja sähkön varastointiin liittyvässä kehityksessä. Osa henkilöliikenteestä, ilma- ja laivaliikenne sekä raskas kumipyöräliikenne sen sijaan ovat ainakin keskipitkällä aikavälillä pitkälti riippuvaisia muista ratkaisuista, kuten biopolttoaineista, nesteytetystä maakaasusta, bio- ja synteettisestä metaanista sekä vedystä. Myös näissä kemianteollisuuden yrityksillä on toimivia ja kustannustehokkaita ratkaisuja.

Kemianteollisuus on osa hyvää elämää. Kemian avulla myös ei-päästökauppasektorin päästöjä voidaan vähentää kustannustehokkaasti. 

Sami Nikander

Johtava asiantuntija, Energia, ilmasto ja kestävyys, vastuualueinaan energia ja ilmasto, kestävä kehitys, resurssitehokkuus, Kemianteollisuuden energiavaliokunta.