Hyppää sisältöön

Sami Nikander: EU:n on pidettävä ilmastoneuvotteluissa pää kylmänä ja kilpailukyky mielessä

Euroopan ympäristöministerit kokoontuvat perjantaina 18.9. Brysseliin ylimääräiseen istuntoon. Kokouksessa on määrä hyväksyä ympäristöneuvoston päätelmät, jotka muodostavat EU:n pääviestit Pariisin ilmastokokoukseen.

Pariisin ilmastokokouksessa 30.11.-11.12.2015 on tarkoitus solmia uusi maailmanlaajuinen ilmastosopimus vuoden 2020 jälkeiselle ajalle ja päättää sopimuksen tarkemmasta toimeenpanosta.

EU:ssa energia- ja ilmastopolitiikka kytkeytyvät yhä tiiviimmin yhteen. Energian hintaan vaikuttaakin ratkaisevasti se, kuinka kunnianhimoisia päästötavoitteita EU:ssa asetetaan. Pariisiin lähdetään Eurooppa-neuvoston lokakuussa 2014 linjaamalla -40 % päästövähennystavoitteella vuoteen 2030 mennessä. Pariisin tulokset ratkaisevat sen, mihin EU:n lopulliset 2030-tavoitteet tulevat asettumaan.

Kemianteollisuuden kannalta jo ennalta asetettu päästövähennystavoite on kova ja uusien ratkaisujen kehittämiseen kannustava. EU:n neuvottelijoiden prioriteettina tulee Pariisissa olla globaalien ilmastositoumusten aikaansaaminen. Tällöin ilmastonmuutosta hillitään aidosti ja yrityksille luodaan tasapuoliset kilpailuedellytykset. Neuvotteluissa on pidettävä pää kylmänä, ettei tehtävä sopu heikennä Euroopassa toimivan teollisuuden kilpailukykyä entisestään. Muidenkin on hoidettava osansa ilmastotalkoissa, EU ei yksin voi asiaa ratkaista. Lopputulos ei siis saa johtaa EU:n energia- ja ilmastopolitiikan kiristymiseen entisestään, vaan muiden toimijoiden on lyötävä pöytään riittävän kattavat päästövähennykset. EU on jo osansa tehnyt.

Sami Nikander

Kirjoittaja työskentelee osastopäällikkönä Kemianteollisuus ry:ssä vastuualueinaan kestävä kehitys, resurssitehokkuus sekä energia- ja ilmastoasiat.