Hyppää sisältöön

Sami Nikander: EU:n teollisuuspolitiikan painottuminen ilmastoasioihin, digitalisaatioon ja kiertotalouteen oikeansuuntaista linjausta

Tutkiessani EU:n tuoretta teollisuuspolitiikkaa, löysin sieltä paljon hyviä kirjauksia.

Erityisesti mieltä lämmitti toteamus: ” Teollisuus ja sen arvoketjut ovat korvaamattomia EU:n taloudelle, ilman niitä ei EU:n ilmastotavoitteiden saavuttaminen ole mahdollista. Teollisuus ja sen arvoketjut mahdollistavat eurooppalaisen hyvinvoinnin”. On hienoa, että tämä tunnustetaan.

Jatkaessani lukemista kävi selväksi näkemys, että siirtyessämme kohti vähäpäästöisempää ja kiertotalouteen pohjautuvaa tulevaisuutta tarvitsemme uutta teknologiaa, investointeja ja innovaatioita sekä täysin uudenlaista osaamista. Digi auttaa luomaan uusia liiketoimintamalleja, parantamaan tuottavuutta ja vähentämään päästöjä. Tästä on helppo olla samaa mieltä.

Naiiviuteen ei myöskään haluta sortua, sillä reilusti todetaan, että muutoksen vauhtia on vaikea ennustaa. Samalla on huomioitava meneillään olevat isot geopoliittiset myllerrykset, jotka nostavat eurooppalaisten arvojen korostamisen tarvetta. Todetaan myös, että kansainvälisesti meidän on saatava muodostettua itsellemme kilpailukykyinen pelikenttä.

EU:n komissio on valmis rakentamaan tulevaisuutta yhdessä myös teollisuuden kanssa. Tätä pyritään vahvistamaan uudella fokuksella teollisiin ekosysteemeihin, joihin halutaan mukaan kaikki arvoketjun toimijat. Strategian tarkoituksena on näyttää suuntaa ja reittiä sekä antaa perusperiaatteet siihen, mitä halutaan saavuttaa 2030 mennessä ja sen jälkeen.

Näistä yleislinjauksista on helppo olla samaa mieltä. Tästä on hyvä lähteä rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta, yhteistyöllä. Sitä tulemme tarvitsemaan, kun viemme eteenpäin strategiaan linkitettyjä alastrategioita ja ohjelmia sekä yksittäisiä säädöshankkeita. Niistä lisää myöhemmin.

Euroopan komission lehdistötiedote 10.3.2020  Euroopan yritykset valmiiksi tulevaisuutta varten: Maailmanlaajuisesti kilpailukykyisen, vihreän ja digitaalisen Euroopan uusi teollisuusstrategia

Commission Communication: A New Industrial Strategy for Europe (pdf) 

Sami Nikander

Johtaja, Vastuullisuus
@SamiNikander