Hyppää sisältöön

Komission kriittisiä raaka-aineita koskeva aloite buustaa suomalaista akkuteollisuutta

Tänään 16.3. julkaistiin viimein EU:n komission kriittisiä raaka-aineita koskeva aloite Critical Raw Materials Act. Aloitteessa on suomalaisen akkuteollisuuden näkökulmasta useita hyviä kohtia.

Komission antaman lakialoitteen tarkoituksena on vahvistaa Euroopan omavaraisuutta kriittisten raaka-aineiden suhteen. Suomen asema on keskeinen Euroopan kriittisten raaka-aineiden saatavuudelle. Suomessa on merkittäviä esiintymiä esimerkiksi akkujen raaka-aineisiin tarvittavista materiaaleista. Nämä tulisi saada nyt tehokkaaseen hyötykäyttöön.

Suomalainen akkuteollisuus on tunnustetusti kilpailijamaitaan vastuullisempi. Meillä on akkuihin tarvittavia raaka-aineita, ja akkukemikaalituotannon hiilijalanjälki on selkeästi pienempi kuin verrokkimaissa. Komissio ehdottaa aloitteessaan raaka-aineille vastuullisuuteen perustuvia ns. ”performance classes”, ja tämä on suomalaisen akkuteollisuuden kannalta hyvä asia. Näin Suomessa valmistetut akkukemikaalit saavat jatkossa vastuullisuudestaan selkeää kilpailuetua.

Aloitteessa määritellään myös kriteerit kriittisten raaka-aineiden saannin, hyödyntämisen ja kierrätyksen kannalta strategisille projekteille. Näitä arvioimaan perustetaan nk. Critical Raw Materials Board, johon otetaan kustakin jäsenvaltiosta edustaja. Suomella on erinomainen mahdollisuus saada omia keskeisiä hankkeitaan strategisten hankkeiden listalle ja näin saada niille rahoitusta ja mm. lyhyempiä lupakäsittelyjä. Tähän vaaditaan toki tarmokasta suomalaista edunvalvontaa.

Suomalainen akkuteollisuus on kasvava vientiala, jonka investointien arvoksi seuraavan viiden vuoden aikana on arvioitu noin 6 miljardia euroa, ja sen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 9 miljardiin euroon. Alan arvioidaan työllistävän Suomessa vuonna 2027 noin 6000 henkilöä.

Pia Vilenius
Toimitusjohtaja, Akkuteollisuus ry
Johtava asiantuntija, bio- ja kiertotalous
Kemianteollisuus ry
Puh. 040 413 6340