Hyppää sisältöön

Salla Ahonen ja Rasmus Pinomaa: Suomi edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjunnassa – kemianteollisuus merkittävä osa ratkaisua

Kaksi vuotta sitten IPCC:n raportti herätti monet ymmärtämään sen, mitä asiantuntijat ovat sanoneet pitkään: ilmastonmuutoksen torjumiseksi on toimittava nopeasti. Monissa maissa ja yrityksissä tartuttiin ilmastonmuutoksen torjuntaan entistä järeämmin keinoin. Vaikka Suomella on maailman mittakaavassa melko vaatimattomat kasvihuonekaasupäästöt, haluamme ottaa edelläkävijän roolin ja näyttää, että hiilineutraali hyvinvointiyhteiskunta voi toteutua. Hiilineutraali Suomi 2035 on kunnianhimoinen, mutta mahdollinen tavoite.

Eri toimialoille materiaaleja jalostava ja valmistava kemianteollisuus on avainasemassa, kun etsitään uusia keinoja päästöjen vähentämiseksi. Toisaalta kemian alan yrityksillä on tärkeä rooli myös kasvihuonekaasupäästöjen poistamisessa ilmakehästä. Suomessa kemianteollisuus on sitoutunut olemaan osa ratkaisua. 

Panostamalla kemianteollisuuden toimintaympäristön kehittämiseen ja investoimalla innovatiivisiin ratkaisuihin voisimme vähentää viisi kertaa enemmän päästöjä maailmalla kuin mitä nykypäästömme ovat Suomessa. Tärkeää on tietenkin myös päästöjen vähentäminen Suomessa niin, että saavutamme tavoitteen hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä. Näin voisimme kasvattaa myös vientituloja yli 40 prosentilla. 

On tärkeää muistaa, että emme lähde rajaamaan ilmastotyön vaikutusmahdollisuuksia liian kapeasti. Ilmastoa ei pelasteta Suomen rajojen sisällä, eikä edes sisältä. Voimme olla merkittävästi kokoamme suurempi vaikuttaja paitsi pienentämällä omaa hiilijalanjälkeämme myös kasvattamalla kädenjälkeämme, eli auttamalla muita pienentämään omaa jalanjälkeään suomalaisilla ratkaisuilla. Meillä on jo vahva vientiteollisuus, jonka avulla voimme tämän saavuttaa.

Jotta voisimme samaan aikaan toimia kilpailukykyisesti ja pienentää oman toimintamme hiilijalanjälkeä ja kasvattaa kädenjälkeämme, meillä täytyy olla mahdollisimman hyvä ja pidemmälläkin aikavälillä ennustettava toimintaympäristö yrityksille, jotta ne pystyvät kehittämään ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Yksi pääedellytyksistä on energiajärjestelmä, joka tarjoaa toimitusvarmaa ja kansainvälisesti hinnaltaan kilpailukykyistä päästötöntä sähköä. Esimerkiksi uusiutuvalle sähkölle on selvästi lisätarvetta. 

Suomi on monella tapaa edelläkävijä teknologiassa ja täällä on paljon osaamista, mutta myös haastavat sääolosuhteet. Olemme siis täydellinen testi- ja skaalausympäristö uudelle teknologialle. Tästä voimme tehdä itsellemme todellisen vientivaltin. Suomessa on erittäin toimiva koulutusjärjestelmä, mutta voisimme olla vieläkin parempia kehittämään niitä taitoja ja sitä osaamista, jota tarvitaan luomaan uusia innovaatioita ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Kukaan ei pysäytä ilmastonmuutosta yksin. Tarvitaan yhteistyötä eri toimijoiden välillä. On hyödynnettävä eri sektoreiden synergiamahdollisuudet, esimerkiksi hukkamateriaaleja ja -lämpöä kemian- ja energiasektorin välillä. Näitä esimerkkejä voimme sitten viedä myös muualle maailmaan. Tehdään yhdessä Suomesta maailman paras ympäristö torjua ilmastonmuutosta globaalisti!

Salla Ahonen

Vice President, Sustainability, Neste

Rasmus Pinomaa

Asiantuntija, Vastuullisuus, Kemianteollisuus ry