Hyppää sisältöön

Saaristomeren tilaa parannetaan kipsillä

Helsingin yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen yhteisessä SAVE-hankkeessa selvitetään kipsin soveltuvuutta laajamittaiseen käyttöön ja Saaristomeren sekä koko Itämeren tilan parantamiseen. Yara lahjoittaa hankkeelle puolet levitettävästä kipsistä.

Peltojen kipsikäsittely vähentää pelloilta tulevaa fosforikuormaa nopeammin, tehokkaammin ja edullisemmin kuin muut käytössä olevat keinot. Kipsi parantaa peltomaiden ionivahvuutta ja vähentää siten eroosiota ja fosforin huuhtoutumista vesistöihin.Saaristomeren vuotuista fosforikuormitusta voidaan pelloille levitettävän kipsin avulla vähentää arvion mukaan lähes kolmanneksella.

SAVE:n suurin operaatio on syksyllä 2016, jolloin 6 200 tonnia kipsiä kuljetetaan rekoilla Siilinjärveltä suoraan tiloille ja levitetään pelloille. Peltokäyttöön soveltuvaa ja raskasmetalleista puhdasta kipsiä syntyy sivutuotteena fosforihappoa valmistettaessa Yaran Siilinjärven tehtaalla. Kipsin levittävät viljelijät itse tai paikalliset urakoitsijat. 

Kolmevuotinen SAVE-hanke toteutetaan Helsingin yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä. SAVE saa rahoitusta ympäristöministeriöltä ja on osa pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman ravinteiden kierrätystä ja vesistöjen suojelua edistävää kärkihanketta. Kipsipilotti on mukana EU Central Baltic -ohjelman rahoittamassa NutriTrade-hankkeessa, jota vetää John Nurmisen säätiö. Yara lahjoittaa hankkeelle puolet levitettävästä kipsistä.

Lue lisää SAVE-hankkeen kotisivulla

Lisätietoja

Yara Suomi