Hyppää sisältöön

Rikkidirektiivi vakava uhka kemianteollisuuden kilpailukyvylle

Euroopan parlamentin tänään hyväksymä rikkidirektiivi on vakava uhka Suomessa toimivan kemianteollisuuden kilpailukyvylle. Alalle aiheutuu lisäkustannuksia sekä raaka-aineiden tuonnista että tuotteiden viennistä. Kaksinkertainen kustannuskuorma on vakava uhka alan teollisuudelle ja sen työllistävyydelle Suomessa.

Euroopan parlamentti teki tänään päätöksen rikkidirektiivistä, joka tulee voimaan 2015. Merikuljetusten rikkirajoja leikataan päätöksellä Itämeren alueella enemmän ja nopeammin kuin muissa Euroopan merikuljetuksissa. Tämä asettaa Euroopan eri maat eriarvoiseen asemaan.

Päätös nostaa Suomessa toimivan vientiteollisuuden kuljetuskustannuksia merkittävästi. Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä vientialoista ja päätös on merkittävä uhka alan kilpailukyvylle.

Kemianteollisuus on paljolti riippuvainen merikuljetuksista. Suurin osa raaka-aineista tuodaan maamme rajojen ulkopuolelta, ja 2/3 tuotannosta menee vientiin joko suoraan tai vientituotteiden raaka-aineina. Kemianteollisuuden osuus Suomen teollisuuden viennistä on 23 prosenttia.

”Rikkidirektiivi saattaa Suomessa toimivan kemianteollisuuden varsin vaikeaan tilanteeseen kansainvälisessä kilpailussa. Rikkidirektiivin mahdollistama kansallinen kompensaatio vientiteollisuudelle on hyödynnettävä täysimääräisesti ”, toteaa Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

Puheenjohtaja Timo Vallitun mielestä rikkidirektiivin vaikutukset on kansallisesti otettava vakavasti. ”Kemianteollisuudelle kaksinkertaisten lisäkustannusten työllisyysvaikutukset ovat merkittävät. Eikä meillä ole varaa menettää yhtään alan työpaikkaa maassamme”, kiteyttää puheenjohtaja Timo Vallittu TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:stä.

”Hyväksytty rikkidirektiivi asettaa Suomessa teollisuudelle muuta Eurooppaa kovemmat vaatimukset. Näin myös kilpailutilanne vääristyy. Vientiteollisuuden – kuten kemianteollisuuden – toimintaympäristön epävarmuudet on saatava nopeasti minimoitua. Nyt tarvitaan hallitukselta nopeita päätöksiä”, vaatii puheenjohtaja Antti Rinne Ammattiliitto Pro ry:stä.

 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Timo Leppä, Kemianteollisuus ry, puh. 050 301 6800

Puheenjohtaja Timo Vallittu, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, puh. 050 303 9265

Puheenjohtaja Antti Rinne, Ammattiliitto Pro ry, puh. 040 500 7626