Hyppää sisältöön

Riitta Juvonen: Osaamisen laatu ratkaisee

Työvoiman saatavuuden kiristyessä osaamisen laadun merkitys korostuu. Haasteena on saada rekrytoitua yrityksen tehtäviin parhaat mahdolliset tekijät. Olennaista on myös pitää kiinni yrityksen olemassa olevasta henkilöstöstä.

Ei laajaa työvoimapulaa ainakaan vielä

Viime aikoina on saatu lukea työvoiman saannin vaikeutumisesta monella alalla. Ohjelmoijista on huutava pula. Moniin palvelualojen ja teollisuuden tehtäviin on vaikea löytää tekijöitä.

Kemianteollisuudessakin on havaittu rekrytointiaikojen pidentyneen, ja joihinkin tehtäviin rekrytoinnit ovat osoittautuneet hyvinkin hankaliksi. Kemianteollisuuteen kuuluu monenlaista tuotantoa ja yritysten tilanteet ovat siksi hyvinkin erilaisia. Laajaa työvoimapulaa ei kuitenkaan ole vielä koettu.

Työurat kemianteollisuudessa ovat usein pitkiä ja vaihtuvuus melko vähäistä. Rankimmat työvoiman eläköitymisen vuodetkin ovat jo takanapäin, ja ikärakenne alalla on melko tasapainoinen. Kemianteollisuuden osaamiskartoitukseen vastanneista yrityksistä 34 prosenttia arvioi liiketoiminnan kasvun lisäävän ainakin jonkin verran rekrytointitarvetta, mutta kokonaisuutena kemianteollisuuden henkilöstömäärä tuskin kasvaa merkittävästi.

Osaamisen laadusta ei ole varaa tinkiä

Kemianteollisuuden osaamistarpeissa on kysymys ennen kaikkea laadusta. Alan ammattilaisten osaamisvaatimukset ovat kovat. Työtehtävät prosessinhoitajasta tutkijaan ovat vaativia ja tehtävien kattavaan omaksumiseen menee kauan.

Ilman hyvää teknis-luonnontieteellistä osaamispohjaa, ennakointia ja luovaa ajattelua yritysten kehittymisen kannalta välttämättömiä innovaatioita ei synny. Prosessien kokonaisuuksien ja syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen sekä rakentava turvallisuusasenne ovat välttämättömiä tuottavan ja turvallisen toiminnan ylläpitämisessä. Tulevaisuuden työelämässä jokainen tarvitsee lisäksi itsensä johtamisen kykyä ja joustavuutta kohdata muutokset.

Työvoiman saatavuuden kiristyessä yritykset joutuvat entistä enemmän kiinnittämään huomiota rekrytointeihin. Kysymys kuuluu, miten löydämme parhaat osaajat juuri meidän yritykseemme. Jatkuva toiminnallinen oppilaitosyhteistyö ja yrityksen työnantajakuvan systemaattinen rakentaminen ovat tärkeä tuki laadukkaan osaamisen varmistamiselle.

Työvoimakilpailu johtaa todennäköisesti myös vaihtuvuuden lisääntymiseen. Kiinnostavia työmahdollisuuksia avautuu osaaville ammattilaisille aiempaa enemmän. Siksi on tärkeää myös tukea oman henkilöstön mahdollisuuksia kehittyä omassa työssään.

Osaamisen kehittämistä ei tule nähdä työstä erillisenä asiana, vaan työympäristöjä on muokattava entistä enemmän osaamisen kehittymistä tukeviksi ja oppimiseen kannustaviksi. Mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen on merkittävä yrityskuvatekijä, jolla on yhä tärkeämpi merkitys rekrytoinnissa.  

Lue lisää kemianteollisuuden osaamistarpeista ja koulutuksesta osiossa Talouskatsaukset ja esitteet. 

Riitta Juvonen

Johtava asiantuntija, Työhyvinvointi ja uudistuminen