Hyppää sisältöön

Riitta Juvonen: Nuorten oppisopimus ei ole patenttiratkaisu

Huoli nuorten syrjäytymisestä on yhteinen. Ratkaisuja on haettu muun muassa Nuorisotakuusta ja eri tahojen järjestämistä kampanjoista, joilla halutaan edistää nuorten työllistymistä ja kouluttautumista.

Yksi yleisimmin ehdotetuista ratkaisuista on Suomessa vielä vähän käytössä oleva nuorten oppisopimuskoulutus, jonka kautta työelämään voi päästä nopeasti kiinni. 

Oppisopimuskoulutus on kuitenkin vain yksi tärkeä osa kokonaisuutta, jossa koko toisen asteen koulutuksen rahoitus ja järjestäjäverkko kaipaavat uudistusta. Uuden hallituksen on nyt ratkaistava, miten ammatillisen koulutuksen tarjonta järjestetään niin, että osaajien saatavuus Suomelle tärkeillä aloilla turvataan ja samalla huolehditaan nuorten kiinnittymisestä työelämään.

Monilla teollisuudenaloilla aikuisten oppisopimuskoulutus on tärkeä henkilöstön kehittämisen muoto, kun taas nuorten oppisopimusmahdollisuuksia rajoittavat mm. turvallisuusnäkökohdat. Kemianteollisuudelle on tärkeää, että panostukset nuorten oppisopimukseen eivät vie voimavaroja aikuiskoulutukselta vaan näitä molempia kehitetään eteenpäin.

Ammattiosaamisella syntyvät Suomen hyvinvoinnin kannalta välttämättömät vientituotteet. Nopeasti kehittyvät teknologiat ja globaalit markkinat edellyttävät koulutukselta joustavuutta ja ketteryyttä. Tarvitsemme monimuotoista koulutustarjontaa ja mahdollisuuksia siirtyä joustavasti koulutusmuodosta toiseen. Siksi ammatillista koulutusta on kehitettävä siilojen sijaan kokonaisuutena.

Riitta Juvonen

Johtaja Kemianteollisuus ry:ssä vastuualueinaan koulutuspolitiikka, osaamisen kehittäminen, innovaatio-, tiede- ja teknologiapolitiikka.