Hyppää sisältöön

Riitta Juvonen: Digitalisaatiosta potkua kemianteollisuuden kasvuun

Kemianteollisuuden kasvuhakuiset yritykset hyödyntävät aktiivisesti digitalisaation tuomaa kilpailuetua. Digitalisaation mahdollisuudet kannattaisi selvittää niissäkin yrityksissä, jotka ovat vielä epäilevällä kannalla.

Enemmistö kemianteollisuuden yrityksistä uskoo digitalisaation muuttavan markkinoita ja liiketoiminnan pelisääntöjä tulevina vuosina. Tuotanto tehostuu edelleen mm. robotisaation kautta, vaikka alan tuotannosta suuri osa on jo nykyiselläänkin pitkälle automatisoitu. Ilahduttavan suuri osa yrityksistä on tarttunut aktiivisesti digitalisaation myötä avautuviin mahdollisuuksiin.

Kemianteollisuuden teettämä selvitys tuo kuitenkin esiin yritysten väliset erot digitalisaationäkemyksissä. Kasvuhakuiset yritykset ovat aktiivisia digitalisaation hyödyntäjiä, kun taas asemansa säilymistä tavoittelevista yrityksistä vain viidennes suhtautuu aktiivisesti digitalisaation mahdollisuuksiin.

Selvitys nostaa esiin kaksi teemaa pohdittavaksi. Kolmannes yrityksistä ei usko digitalisaation muuttavan toimialan markkinoita tai pelisääntöjä lainkaan. Erityisesti pienten yritysten joukosta löytyy digitalisaation vaikutusten epäilijöitä. Onko näissä yrityksissä katse riittävän pitkällä tulevaisuudessa?

Toinen teema liittyy liiketoimintamallien uudistumiseen. Selvityksen mukaan muutokset nähdään suurelta osin vielä nykyisten toimintojen muuttamisessa digitaaliseen muotoon. Sen sijaan täysin uusien liiketoimintalogiikoiden syntymisestä tulokset eivät juuri kerro.

On selvää, että raskaassa teollisuudessa ei Uberin kaltaisia mullistuksia kovin helposti tapahdu. Kilpailussa mukana pysyminen edellyttää kuitenkin myös kemianteollisuudessa hereillä oloa ja tulevaisuuden vaihtoehtojen analysointia. Digitaaliset palvelut, tiedon hallinta ja hyödyntäminen ovat olennainen osa mm. kiertotalouden toimintamalleja, joissa kemianteollisuudella on tärkeä rooli. 

Teknologiaratkaisujen saatavuus ja hyödynnettävyys paranevat ja hinta laskee jatkuvasti. Älykkyys tulee mukaan yksinkertaisimpiinkin laitteisiin ja komponentteihin. Asiakkaita ja materiaalivirtoja koskevan tiedon kerääminen yksinkertaistuu. On vaikea uskoa, että mikään yritys pitkällä tähtäimellä voisi jättäytyä näiden vaikutusten ulkopuolelle.

Kemianteollisuuden digitalisaatioselvityksen tulokset

Lisätietoja

Riitta Juvonen, johtava asiantuntija, osaaminen, koulutus ja työhyvinvointi, puhelin 040 515 7107, riitta.juvonen (at) kemianteollisuus.fi

Riitta Juvonen

Kemianteollisuus ry:n johtava asiantuntija vastuualueinaan osaaminen, koulutus ja työhyvinvointi