Hyppää sisältöön

Riitta Juvonen: Ammattiopintojen jatko-opintokelpoisuus säilytettävä

Ammatillisen koulutusväylän on tulevaisuudessakin oltava lukion rinnalla kilpailukykyinen vaihtoehto, joka tarjoaa jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Jos tästä luovutaan, teollisuuden ammattiopintojen tuottama osaaminen ja vetovoima rapautuvat kohtalokkain seurauksin.

  • Jatko-opintokelpoisuuden poistuminen merkitsisi teollisuusalojen ammatillisen koulutuksen vetovoiman romahtamista. Kemianteollisuuden osaamisvaatimukset tiukentuvat ja monipuolistuvat jatkuvasti. Ilman jatko-opintomahdollisuutta alalle eivät hakeudu sellaiset nuoret, joita teollisuus tarvitsee.
  • Jatko-opintokelpoisuuden poistuminen ammatillisesta koulutuksesta heikentäisi myös korkeakoulupohjaista osaamista. Nykyisellään noin kolmannes insinööriopiskelijoista tulee ammatillisen väylän kautta. He ovat erittäin kysyttyjä osaajia mm. kemianteollisuudessa.
  • Monilla teollisuuden aloilla työssäoppimaan päästään turvallisuussyistä vasta 18 vuoden iässä. Heti peruskoulun jälkeen kaksivuotisen ammatillisen koulutuksen suorittanut nuori ei olisi saanut ehkä lainkaan mahdollisuutta oppia ammattia käytännön töissä. Tällaisten nuorten työllistymismahdollisuudet olisivat erittäin heikot.

Säästöjä tarvitaan nyt kaikilla aloilla, myös koulutuksessa. Ammatillisessa koulutuksessa kehittämisen ja rahoituksen lähtökohdaksi on otettava osaamisperustaisuus ja työllistyminen, ja samalla pidettävä kiinni jatko-opintokelpoisuudesta.

Kustannuksia voidaan karsia tehostamalla opetusta, lisäämällä työelämäyhteistyötä sekä toteuttamalla yksilöllisiä opintopolkuja, jotka mahdollistavat myös normiaikaa nopeamman etenemisen opinnoissa. 

Riitta Juvonen

Johtaja Kemianteollisuus ry:ssä vastuualueinaan koulutuspolitiikka, osaamisen kehittäminen, innovaatio-, tiede- ja teknologiapolitiikka.