Hyppää sisältöön

Riitta Juvonen: Ammatillinen koulutus ja aluehallinto pidettävä erillään

Edessä olevat päätökset ammatillisen koulutuksen lainsäädännöstä ja rahoituksesta tulevat vaikuttamaan olennaisesti teollisuuden osaamispohjaan ja kilpailukykyyn. Sote-ratkaisun yhteydessä keskusteluun noussut ehdotus ammatillisen koulutuksen aluehallinnosta veisi pohjan teollisuuden tarpeita vastaavalta, eri alojen valtakunnalliset tarpeet huomioon ottavalta ammatilliselta koulutukselta.

Hallituksen kärkihankkeena käynnistynyt ammatillisen koulutuksen reformi vie järjestelmää oikeaan suuntaan. Yhdistettäessä nuorten ja aikuisten ammatillinen koulutus saman lainsäädännön alle on mahdollista luoda ketterä järjestelmä, joka vastaa nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin. Yhtenäisestä, osaamislähtöisestä koulutuksesta hyötyvät sekä opiskelijat että työelämä.

Ammatillista koulutusta on tarkasteltava valtakunnallisesti, ei alueellisesti tai paikallisesti. Tämä on erityisen tärkeää aloilla, joilla koulutustarjontaa on vähän. Kemianteollisuudelle tärkeiden tutkintojen, kuten prosessiteollisuuden tai muovi- ja kumitekniikan perustutkintojen tarjonta on jo vähentynyt, kun päätöksiä on tehty alueellisesti tarkastelematta valtakunnallista tarvetta. Jos alueellisiin näkökohtiin perustuvat leikkaukset jatkuvat, uhkaa keskeisen vientialan osaamispohja heikentyä ratkaisevasti.

Ammatillisen koulutuksen aluehallinto veisi pohjan työelämän tarpeisiin perustuvalta koulutustarjonnalta. Yritysten osaamistarpeet eivät seuraa alueellisia itsehallintorajoja, joten koulutusta on tarkasteltava valtakunnallisena kokonaisuutena. Ammatillisen koulutuksen hallintorakenteen yhdistäminen sote-ratkaisuun romuttaisi ammatillisen koulutuksen reformin onnistumisen mahdollisuudet.

Riitta Juvonen

Johtaja Kemianteollisuus ry:ssä vastuualueinaan koulutuspolitiikka, osaamisen kehittäminen, innovaatio-, tiede- ja teknologiapolitiikka.