Hyppää sisältöön

Resurssitehokkuuden kehittäminen on omissa käsissämme

Ympäristöministeriön vuonna 2011 tehdyn selvityksen mukaan Euroopan unionissa käytetään noin 16 000 kiloa materiaaleja henkeä kohden vuodessa. Jätteeksi näistä päätyy noin 6 000 kiloa. Nykyisellä tahdilla tarvitsemme vuoteen 2050 mennessä yli kahta maapalloa vastaavat resurssit ylläpitämään ihmiskuntaa. On selvää, että resurssitehokkuuden parantaminen on välttämätöntä. Tässäkin kemian ratkaisuilla on keskeinen rooli.

Yksinkertaisimmillaan resurssitehokkuus tarkoittaa, että pystytään tuottamaan enemmän lisäarvoa vähemmillä panoksilla. Resurssitehokkuus laajassa merkityksessään sisältää materiaalin ja energian käytön lisäksi ilman, veden, maan ja maaperän käytön. Euroopan unionin komission tekemän resurssitehokkuuden tiekartan tavoite on lisätä luonnonvarojen käytön tehokkuutta, turvata niiden kestävyys ja pitkällä aikavälillä irrottaa talouskasvu kokonaan luonnonvarojen kasvavasta käytöstä.

Kemialla ja kemianteollisuudella on keskeinen rooli resurssitehokkuudessa, kuten muissakin ihmiskunnan kannalta keskeisissä kysymyksissä. Esimerkiksi Kemira Oyj:n vesikemikaalit, Neste Oil Oyj:n uusiutuvat biopolttoaineet, Yaran Suomi Oy:n lannoitteet ja Arizona Chemical Oy:n mäntykemikaalit ovat olennaisia kemianteollisuuden ratkaisuja resurssitehokkuuteen.

Resurssitehokkuutta mitattaessa ja arvioitaessa käytetään erilaisia työkaluja. Esimerkiksi erilaiset jalanjälkitarkastelut ovat jo laajalti käytössä. Näiden työkalujen kansainvälinen standardisointi luo kaivattuja pelisääntöjä resurssitehokkuuden tarkasteluun. Näiden työkalujen tehtävänä on tuoda resurssitehokkuuteen liittyvät politiikat ja sääntely käytäntöön.

Kemianteollisuuden yrityksissä resurssitehokkuutta on kehitetty voimakkaasti jo vuosien ajan. Responsible Care -ohjelmaan sitoutuneiden yritysten tuotantoon suhteutettu  energiatehokkuus on vajaassa 20 vuodessa vähentynyt runsaat 24 prosenttia. Vedenkulutus tuotantokiloa kohti on vähentynyt samassa ajassa lähes 60 prosenttia. Loppusijoitettavaa jätettä syntyi Responsible Care -ohjelmaan sitoutuneissa yrityksissä 7 grammaa tuotantokiloa kohti vuonna 2012. Vuodesta 1999 tuotantoon suhteutettu jätemäärä on vähentynyt 42 prosenttia. 

Sami Nikander

Osastopäällikkö, Kemianteollisuus ry