Hyppää sisältöön

Responsible Care -ohjelma 20 vuotta kestävän kehityksen kärjessä

Kemianteollisuudessa päästiin työtapaturmissa alle yhdeksän tapaturman miljoonaa työtuntia kohti vuonna 2011. Kahden vuosikymmenen toteutuksensa aikana Responsible Care -ohjelmassa on saatu aikaan merkittäviä tuloksia. Kolmannelle vuosikymmenelleen ohjelma etenee uusilla painotuksilla. Kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelman tulokset vuodelta 2011 on julkaistu.

Matka nollaan tapaturmaan jatkuu
Responsible Care -ohjelmassa mukana olevissa yrityksissä tapahtui 8,7 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden vuonna 2011. Alle yhdeksän jäävää lukua voidaan pitää suomalaisessa teollisuudessa merkittävänä tuloksena. Kemianteollisuuden yritysten työturvallisuudessa tavoite on nolla tapaturmaa. Koko Responsible Care -ohjelmaa toteutetun 20 vuoden aikana kemianteollisuuden tapaturmataajuus on laskenut 80 prosenttia.

Kemianteollisuuden koko henkilöstö kouluttautuu jatkuvasti. Tapaturmien väheneminen kemianteollisuuden yrityksissä on seurausta omaehtoisista panostuksista työturvallisuuteen ja henkilöstön osaamiseen. Vuonna 2011 kemianteollisuuden yrityksissä järjestettiin 2 500 ympäristö-, terveys- ja turvallisuusaiheista koulutustilaisuutta. Kasvua koulutustilaisuuksien määrässä oli 25 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna. Peräti 75 prosentilla Responsible Care -ohjelmaan sitoutuneista yrityksistä oli käytössään työturvallisuuskortti vuonna 2011.

Painopisteet seuraavat aikaa
Kemianteollisuuden kansainvälinen Responsible Care -ohjelma on teollisuuden pitkäikäisin vapaaehtoinen kestävää kehitystä tukeva ohjelma. Suomessa ohjelmaa on toteutettu 20 vuoden ajan.

Responsible Care -ohjelmassa 20 vuoden aikana tuotantoon suhteutetut happamoittavat ilmapäästöt ovat vähentyneet yli 80 % ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt yli 70 %. Rehevöittävät vesipäästöt ovat vähentyneet noin 50 % ja potentiaalisten ekotoksisten aineiden vesipäästöt
noin 90 %. Työturvallisuudessa kemianteollisuus on teollisuuden toimialoista kansallisessa kärjessä ja Euroopassa keskitasolla.

Responsible Care -ohjelmaa kehitetään jatkuvasti uusilla painotuksilla. 2010-luvulla painopisteitä ovat luonnonvarojen kestävä käyttö, energia- ja materiaalitehokas sekä turvallinen tuotanto ja hyvinvoiva henkilöstö, vastuu tuotteesta koko elinkaaren ajan sekä avoin sidosryhmäyhteistyö. Näidenkin tulokset tehdään yrityksissä arjen teoilla.

Tuloksia yhteistyöllä
Säännöllinen tulosten raportoiminen on tärkeä osa Responsible Care -ohjelmaa. Vuoden 2011 tiedot sisältävä raportti julkaistiin 12.4.2011.

Suomessa Responsible Care -ohjelmaan on sitoutunut yli sata yritystä kemianteollisuuden eri aloilta. Näissä yrityksissä työskentelee yli 20 000 henkilöä. Tiedot kattavat yli 80 prosenttia kemianteollisuuden tuotannosta Suomessa.

Responsible Care on tuloksellista yhteistyötä. Suomessa ohjelmaa koordinoi Kemianteollisuus ry. Alan palkansaajajärjestöt TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ovat mukana ohjelman seurannassa ja kehittämisessä.

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry
Johtaja Aimo Kastinen, puh. 09 1728 4320 tai 0400 604 348.
Osastopäällikkö Sami Nikander, puh. 09 1728 4258 tai 040 567 4413.
 
Lisätietoja Responsible Care -ohjelmasta ja saavutettujen tulosten tekijöistä osoitteessa 
www.chemind.fi/rc20