Hyppää sisältöön

REACHin rekisteröintikustannuksiin tarvitaan tapauskohtaisia alennuksia

REACH-kemikaaliasetuksen keskimääräinen rekisteröintikustannus oli ensimmäisellä rekisteröintikierroksella noin 70 000 euroa yritystä kohti. Kemikaalivirasto ECHAn maksut muodostivat tästä kustannuksesta yli kolmasosan, mikä on huomattavasti ennakkoarviointia enemmän.

Maksut ovat kaikkein haastavimmat pk-yrityksille ja yrityksille, jotka ovat hieman pk-yritysten alennusrajan yläpuolella. Vielä tärkeämpi tekijä ovat yrityksen päämarkkina-alue – toimiiko yritys pääosin kansallisilla kotimarkkinoilla vai kansainvälisillä markkinoilla. Väestöltään pienessä maassa, kuten Suomessa, maksujen kattaminen tuotteiden myyntituloilla on hyvin haasteellista. Tällaisiin yrityksiin kohdistuvat maksurasitteet ovat kaikkein raskaimmat, joskus jopa kohtuuttomat.

Maksuasetus perustuu siihen, että kemikaalien valmistajat ja EU-maahantuojat toimivat suurilla markkina-alueilla, kuten kansainvälisillä tai yhteismarkkinoilla. Pienen jäsenmaan pienten markkinoiden näkökulma on kokonaan unohdettu sekä komission esityksessä että Suomen kannassa uuteen komission esitykseen.  

Mikä sitten olisi kohtuullista?  Maksujen kohdentaminen siten, että suurten yritysten maksuja korotetaan ja pk-yritysten maksuja lasketaan, on periaatteessa oikea. Tämä kuitenkin kasvattaa maksurasitetta yrityksille, jotka toimivat pääasiassa kansallisilla markkinoilla, mutta jotka eivät täytä pk-yrityksen määritelmää. Tällaisille yrityksille olisi tarpeen luoda tapauskohtaisia alennuskäytäntöjä, kuten meillä on myös kansallisissa maksuasetuksissa.

Lisätietoja

Juha Pyötsiä
Kemianteollisuus ry
juha.pyotsia(at)chemind.fi
puh. 050 555 6333

Juha Pyötsiä

Apulaisjohtaja, Kemikaaliturvallisuus, REACH-asetuksen toimeenpano, Kemianteollisuuden ympäristö- ja turvallisuusvaliokunta