Hyppää sisältöön

REACH on lisännyt turvallisuutta – myös kilpailukyvystä ja kasvusta pidettävä huolta

EU-komission julkaiseman arviointiraportin mukaan kemikaalien käytöstä on tullut Euroopassa REACH-asetuksen voimaantultua selvästi turvallisempaa. Raportti myöntää REACH-järjestelmän aiheuttavan kustannuksia, jotka vaikuttavat etenkin pk-yrityksiin. Tarkastelussa tultiin siihen tulokseen, että joitain teknisiä mukautuksia on tehtävä, mutta suuria muutoksia ei tarvita.

”REACH-asetuksen toimeenpano on vasta alkuvaiheessa, ja jatkossa rekisteröintivaiheet kohdistuvat enemmän pk-yrityksiin. Jo tässä vaiheessa asetuksen toimeenpano on osoittautunut selvästi ennakoitua kalliimmaksi. Kilpailukykysyistä pidämme tarpeellisena alentaa pk-yritysten rekisteröintimaksuja ja pidämme tärkeänä sitä, että myös kilpailukyky- ja innovaationäkökulmasta pidetään huolta”, sanoo Kemianteollisuus ry:n apulaisjohtaja ja REACH-asiantuntija Juha Pyötsiä.

”Euroopan kemianteollisuus on vahvasti sitoutunut REACH-asetuksen toimeenpanoon. Mahdollisista mukautustarpeista huolimatta asetus toimii, eikä sen artikloihin ole tarvetta tehdä muutoksia kesken toimeenpanon. Mahdolliset mukautukset tulisi tarvittaessa tehdä asetuksen teknisiin liitteisiin tai ECHA:n ohjeisiin”.

EU-komissio julkaisi REACH-arviointiraportin 5.2.2013. Vastuuministeriöt valmistelevat Suomen kannan arviointiraporttiin. Kemianteollisuus ry tukee Euroopan kemianteollisuutta edustavan Ceficin kantaa. Raporttia käsitellään EU:n kilpailukykyneuvostossa 18.–19.2.2013.


Komission REACH-review sivut

Komission tiedote REACH-arvioinnista (suomeksi) 5.2.2013

CEFIC:in tiedote REACH-arvioinnista 5.2.2013

REACH-asetus on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista, joka tuli voimaan kesäkuun 1. päivänä 2007. Lyhenne REACH tulee sanoista Registration, Evaluation,Authorisation and Restriction of CHemicals. REACH-asetuksella korvataan noin 40 eri säädöstä ja se on suoraan jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä.

Tärkeimpänä tavoitteena asetukselle on varmistaa terveyden- ja ympäristönsuojelun korkea taso, tehostaa EU:n kemianteollisuuden kilpailukykyä, edistää vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä aineiden vaarojen arvioimiseksi sekä taata tavaroiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionin sisämarkkinoilla.

 

Lisätietoja

Juha Pyötsiä
Kemianteollisuus ry
juha.pyotsia(at)chemind.fi
puh. 050 555 6333 

Juha Pyötsiä

Apulaisjohtaja Kemikaaliturvallisuus, REACH-asetuksen toimeenpano, Kemianteollisuuden ympäristö- ja turvallisuusvaliokunta