Hyppää sisältöön

Poliittinen kiista irtisanomissuojasta ratkaistava vuoropuhelun kautta

SAK:lainen Teollisuusliitto ja STTK:lainen Ammattiliitto Pro ovat ilmoittaneet laajoista poliittisista työtaistelutoimista, joilla ne painostavat maan hallitusta perumaan esityksen irtisanomissuojan keventämisestä pienissä yrityksissä. Liitot aloittavat vientiteollisuudessa maanantaiaamuna 17.9. ylityökiellon, joka kohdistuu kemianteollisuuden, teknologiateollisuuden, mekaanisen metsäteollisuuden sekä puusepänteollisuuden yrityksiin. Ylityökielto aiheuttaa vakavaa haittaa etenkin tuotannossa.

On valitettavaa, että työtaistelutoimilla syödään pohjaa hyvään vauhtiin päässeeltä talouskasvulta. Yritysten tilauskirjat ovat täynnä ja lukuisilla yrityksillä on työvoimapula, joten ylityökielto vaikuttaa tavallistakin enemmän yritystoimintaan ja tilausten toimitusvarmuuteen.

Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja Teknologiateollisuus ry toivovat, että kaikki painostustoimia valmistelevat ammattiliitot peruvat suunnitelmansa, jotta rakentavalle keskustelulle syntyy tilaa. Lakiesitys on vielä valmistelussa, eikä sen sisällöstä ole lopullisesti päätetty. Maan hallituksella on nyt käytössään hankkeesta annetut lausunnot ja asiantuntija-arviot, joten sillä on hyvät edellytykset arvioida kokonaisuutta normaalin lainsäädäntöprosessin mukaisesti. Myös lainsäädännön arviointineuvosto on antamassa lakiesityksestä myöhemmin lausuntonsa.

Ratkaisut erimielisyyksiin tulee hakea vuoropuhelun kautta. Työtaistelutoimien käyttäminen ei ole kenenkään etu. Toimet kohdistuvat yrityksiin ja niiden asiakkaisiin. Viime kädessä ne heikentävät yritysten työllistämismahdollisuuksia ja osuvat siten työntekijöihin itseensä.

Yritykset ovat joutumassa jo toisen kerran tänä vuonna poliittisten työtaistelutoimien uhriksi. Yritykset ovat näissä tilanteissa ulkopuolisia, mutta joutuvat sijaiskärsijöiksi tuotannon ja toimitusten vaikeutuessa. Työtaistelutoimien aiheuttama mainehaitta on todellinen ja synnyttää epävarmuutta suomalaisten yritysten toimitusvarmuudesta. Myös työmarkkinajärjestelmän uskottavuus kärsii.

Lisätietoja

Työmarkkinajohtaja Minna Helle, Teknologiateollisuus ry, puh. 050 341 4884

Työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén, Kemianteollisuus ry, puh. 040 746 3687

Työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen, Metsäteollisuus ry, puh. 040 503 2353