Hyppää sisältöön

Pohjoismainen kemianpalkinto suomalaistutkijalle

Ruotsalainen tiedeseura on myöntänyt kemianpalkinnon Jyväskylän yliopiston akatemiatutkijalle Heikki Tuonoselle. Ingrid ja Sten Ahrlandsin palkinto myönnetään joka viides vuosi tieteellisesti ansioituneelle pohjoismaiselle kemian tutkijalle.

Heikki Tuononen väitteli kemian tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2005, josta hänet nimitettiin epäorgaanisen kemian dosentiksi vuonna 2011. Hän on toiminut Suomen Akatemian rahoittamana tieteenharjoittajana Jyväskylän yliopiston kemian laitoksessa vuodesta 2008 lähtien.  

Tuonosen tutkimusryhmä on yhdistänyt Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella epäorgaanista rakennekemiaa ja laskennallista kemiaa keskittyen uusien parittomia elektroneja sisältävien molekyylien, radikaalien, valmistukseen. Kiinnostuksen kohteena on radikaalien soveltuvuus uusien, magneettisesti mielenkiintoisten molekyylimateriaalien lähtöaineiksi. Toisena painopistealueena on kemiallisten reaktiomekanismien määrittämien laskennallisten mallitusmenetelmien avulla. 

Tuloksia hyödynnetään suunniteltaessa uusia entsyymien kaltaisia katalyyttejä eli aineita, jotka saavat kemialliset reaktiot tapahtumaan nopeammin ja tavallista matalammassa lämpötilassa.

Lisätietoja

www.jyu.fi