Hyppää sisältöön

Pitkäaikainen turvallisuustyö palkittiin kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnolla

Borealis Polymers Oy, Dynea Chemicals Oy:n Haminan ja Joroisten tehtaat sekä Eka Polymer Latex Oy on palkittu Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnolla 2010. Tunnustus annettiin yrityksille pitkäaikaisesta, erittäin tuloksellisesta turvallisuustyöstä. Palkinnot jaettiin Kemianteollisuus ry:n teemafoorumissa 23.11.2010 Helsingissä.

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinto jaettiin vuonna 2010 ensimmäisen kerran. Palkinnon tavoitteena on kannustaa kemianteollisuuden yrityksiä entistäkin tavoitteellisempaan turvallisuustyöhön ja parempiin tuloksiin. Turvallisuuspalkinnon jakavat yhteistyössä Kemianteollisuus ry, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Toimihenkilöunioni TU ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry.
 
Eka Polymer Latex Oy palkittiin pienten yritysten sarjassa. Yrityksen erityisansioina olivat pitkän tapaturmattoman kauden lisäksi yrityksen edistyksellinen ja myönteinen ilmapiiri. Keskisuurten yritysten palkinnon saajaa Dynea Chemicals Oy:n Haminan ja Joroisten tehtaita kiitettiin erityisesti turvallisuustyön erittäin tuloksellisesta kehityksestä. Borealis Polymers Oy puolestaan on tehnyt uraauurtavaa turvallisuustyötä pitkään ja jakanut osaamistaan ja hyviä käytäntöjään myös muille yrityksille. Borealis Polymers Oy sai näillä ansioilla turvallisuuspalkinnon suurten yritysten sarjassa.
 
Kemianteollisuuden yritysten turvallisuustyö on tuottanut kokonaisuutenakin tulosta. Responsible Care – ohjelmassa mukana olevissa yrityksissä alitettiin keskiarvolla maaginen raja 10 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden vuonna 2009. Samalla lähes puolessa yrityksistä saavutettiin nollataso tapaturmatilastoissa. Kemianteollisuus on teollisuuden aloista turvallisuustyön ja työturvallisuuden ehdotonta kärkeä.
 
”Turvallisuustyössä tuloksellisinta on ollut koko henkilöstön sitoutuminen monipuoliseen turvallisuuden kehittämistyöhön”, kiteyttää toimitusjohtaja Timo Suonperä Eka Polymer Latex Oy:n vahvuuksia. ”Jatkossa painopistealueena tulee olemaan kunnossapidon alihankintaketjun turvallisuudenhallinta”, jatkaa toimitusjohtaja Suonperä.
 
Dynea Chemicals Oy:n Suomen tehtaiden johtaja Petri Kaskes pitää pitkäjänteistä tapaturmien, työ-, terveys- ja ympäristöriskien ennaltaehkäisyä avaintekijänä yrityksen turvallisuustyössä. ”Henkilökuntaa koulutetaan turvallisuusasioissa säännöllisesti. Työturvallisuus on kiinni sekä laitteista että meistä kaikista tekijöistä”, korostaa Kaskes.
 
Myös Borealis Polymers Oy:n toimipaikkapäällikkö Jari Salonen kiittää tuloksista ammattitaitoista ja turvallisuusasioihin sitoutunutta henkilöstöä, joka toimii läheisessä yhteistyössä palvelutoimittajien kanssa. ”Perustana ovat tietenkin hyvä johtamisjärjestelmä, selkeä vastuu linjaorganisaatiossa ja turvallisuustyön ammattilaiset. Avoimuus ja jatkuva parantaminen ovat myös meille kaikille tärkeää turvallisuustyössä”, kertaa Jari Salonen.
 
Turvallisuuspalkinto myönnetään kemianteollisuuden ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelmassa, Responsible Care – Vastuu Huomisesta mukana olevalle yritykselle. Arvioinnin perustana ovat yritysten ilmoittamat turvallisuustason kehittymisestä kertovat mittarit. Ensimmäisessä valinnassa korostettiin erityisesti pitkään jatkunutta hyvää kehitystä yrityksessä ja alihankkijoiden turvallisuustyön kehittymistä.
 
Valinnan teki Responsible Care -ohjelman ohjausryhmä, johon kuuluvat edustajat Kemianteollisuus ry:stä, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:stä, Toimihenkilöunioni TU ry:stä ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:stä.

Lisätietoja Responsible Care – Vastuu Huomisesta -ohjelmasta

Valokuvia palkinnon saajista 23.11.2010 klo 18.00 jälkeen —> Uutiskuvat
 

Lisätietoja

Johtaja Aimo Kastinen, Kemianteollisuus ry, puh. 0400 604 348

Työympäristösihteeri Kari Mäkelä, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, puh. 050 303 9271

Sopimusalavastaava Arvi Herttua, Toimihenkilöunioni TU ry, 
puh. 050 525 2477

Asiamies Seppo Järvenpää, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, 
puh. 040 514 2601
 
Toimipaikkapäällikkö Jari Salonen, Borealis Polymers Oy, 
puh. 050 3790 283, jari.salonen@borealisgroup.com

Terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpäällikkö Jarmo Paulamäki, Borealis Polymers Oy, puh. 050 3794 057, jarmo.paulamaki@borealisgroup.com


Suomen tehtaiden johtaja Petri Kaskes, Dynea Chemicals Oy, puh. 050 385 2202, petri.kaskes@dynea.com


Toimitusjohtaja Timo Suonperä, Eka Polymer Latex Oy,

puh. 0400 682 869, timo.suonpera@epl.fi