Hyppää sisältöön

Pintapuhtauden testille kemianteollisuuden innovaatiopalkinto

Pintojen puhtaus on merkittävä maailmanlaajuinen haaste sekä elintarviketurvallisuudessa että terveydenhoidossa. Orion Diagnostica Oy ja VTT ovat kehittäneet kemiallisen testin pintojen puhtauden arviointiin. Innovaatiolla odotetaan olevan merkittäviä hyödyntämismahdollisuuksia. Tämä kansainvälisesti ainutlaatuinen innovaatio ja sen tutkimusryhmät palkittiin Kemianteollisuuden innovaatiopalkinnolla 27.4.2010. Palkinnon saajan valitsi Kemianteollisuuden tieteellinen neuvottelukunta ja palkinto jaettiin Kemianteollisuus ry:n teemafoorumissa.

Kemian ja painotekniikan innovaatio

Orion Diagnostican ja VTT:n yhteistyönä syntynyt Orion Clean Card ® PRO on uudenlainen pintojen puhtauden arviointiin ja seurantaan tarkoitettu kemiallinen testi, joka valmistetaan painamalla. Testi on helppo ja nopea käyttää. Tutkittava pinta kostutetaan ja pyyhitään testikortilla. Tulos voidaan lukea välittömästi. Värinmuutos ilmaisee, että pinta ei ole riittävän puhdas ja siinä on valkuaisainejäämiä.
 
Innovaation kehitystyössä on yhdistetty menestyksekkäästi kemian osaamista, erilaisia materiaaleja ja painoteknologiaa uudella innovatiivisella tavalla. Perusteluissaan tieteellinen neuvottelukunta painottikin innovaation poikkitieteellisyyttä sekä yritys- ja tutkimussektorin tuloksellista yhteistyötä.
 
Palkittuun Orion Diagnostica Oy:n tutkimusryhmään kuuluvat Leena Aro, Anne-Marie Ackermann, Veli-Mies Häivä, Anna Kaisa Kylmä, Juhani Luotola, Pauliina Pettilä ja Päivi Rikkinen-Holm. VTT:n tutkimusryhmässä palkinnon saivat Mikko Keränen, Terho Kololuoma, Kati Salonen ja Jenni Tomperi.
 
Mahdollisuuksia riittää

Innovaatiolla on laajat hyödyntämismahdollisuudet. Esimerkiksi elintarvikehygienian vaatimukset kiristyvät kaikkialla maailmassa. Jo EU:n elintarvikelainsäädäntö ja kansallinen elintarvikelaki edellyttävät elintarvikealalla omavalvontaa ja pintapuhtauden todentamista. Toinen kehittyvä alue on sairaalahygienia. Pelkästään Suomessa arvioidaan esiintyvän vuosittain noin 50 000 sairaalainfektiota.
 
Pintapuhtaustesti on myös läpimurto suomalaiselle, painettuun toiminnallisuuteen liittyvälle teknologialle. Orion Clean Card ® PRO on ensimmäinen tämän pitkäaikaisen kehitystyön tuloksena syntynyt kaupallinen tuote.
 
Palkinto kannustaa luovuutta

Kemianteollisuuden innovaatiopalkinto jaetaan joka toinen vuosi tunnustuksena huomattavasta, teollisesti hyödynnettävästä kemian alan innovaatiosta. Palkinnon suuruus on 20 000 euroa ja se jaettiin yhdennentoista kerran.
 
Kemianteollisuus ry kannustaa innovaatiopalkinnolla kemian alan tutkimuksessa työskenteleviä ammattilaisia luovaan, innovatiiviseen toimintaan. Samalla se haluaa edistää uusien innovaatioiden tuot-teistamista ja kaupallistamista sekä uutta yritystoimintaa kemian alalla.
 
Palkinto voidaan myöntää yliopistojen, tutkimuslaitosten tai yritysten piirissä syntyneelle innovaatiolle. Saaja voi olla joko yksittäinen henkilö, työryhmä tai muu organisaatio.

Lisätietoja

Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Aino Takala, Orion Diagnostica Oy, puh. 050 966 4503.
 
Tutkimusjohtaja Harri Kopola, VTT, puh. 040 557 4867.
 
Apulaisjohtaja Riitta Juvonen, Kemianteollisuus ry, puh. 09 1728 4318 tai 040 515 7107.