Hyppää sisältöön

Pilkington Automotive Finland Oy: Kansainvälisessä konsernissa sovitaan paikallisesti

Pilkington Automotive Finlandissa sekä työnantaja että työntekijät arvostavat jatkuvaa neuvottelukulttuuria, jossa voidaan nostaa esille kipeitäkin asioita.

Pilkington Automotive Finlandin tehtaalla Tampereella on täysi vauhti päällä, kun tuotantolinjalta valmistuu hyötyajoneuvojen karkaistuja laseja Euroopan markkinoille. Tuotantolaitoksen pakkaamossa yrityksen toimitusjohtaja Johanna Kuusela, Tampereen tehtaan pääluottamusmies Sari Uusivirta ja Laitilan tehtaan pääluottamusmies Ilkka Suvanto keskustelevat vapaamuotoisesti työhön liittyvistä asioista.

”Meillä jatkuvaan neuvottelukulttuuriin kuuluu, että keskustelemme päivittäin ja sovimme työn tekoon liittyvistä käytännöistä. Emme edes miellä tätä paikalliseksi sopimiseksi, vaikka sitähän tämä todellisuudessa on”, Johanna Kuusela sanoo.

”Oleellista keskustelussa on luottamus ja avoimuus puolin ja toisin. Se tarkoittaa, että asioista uskalletaan puhua suoraan”, Ilkka Suvanto sanoo.

”Meillä ei ole sellaisia asioita, joita emme voisi nostaa esille puolin ja toisin. Välillä otamme kovastikin yhteen, mutta silloin riitelevät asiat, eivät ihmiset”, Sari Uusivirta täydentää.

Jatkuva neuvottelukulttuuri tuo tuloksia

Pilkingtonilla tehtaan johto ja työntekijöiden edustajat sopivat monista asioista suullisesti ilman muodollisia sopimuksia. Tuore esimerkki ovat käytännöt, joilla kesätyöntekijät toivotetaan yritykseen tervetulleiksi ja perehdytetään työtehtäviinsä.

Toki paikallista sopimista tehdään myös virallisemmin neuvottelupöydän ääressä.

Lista yhteisesti sovituista asioista on pitkä: korvaavan työn malli, yhteiset pelisäännöt, päihdeohjelma, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusmalli, koulutus, työaikapankkisopimus ja työn vaativuusluokitus.

Yhteistoimintaneuvotteluja Pilkingtonin tehtailla on käyty eri osastoilla, kun esimerkiksi työtavoissa tapahtuu isoja muutoksia. Neuvotteluissa myös työntekijöillä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon osastoa koskevissa asioissa.

”Nykyään ihmiset ymmärtävät, että yt-neuvottelu ei aina automaattisesti tarkoita henkilöstövähennyksiä. Kyseessä voi olla myös positiivinen muutos”, Kuusela toteaa.

Pilkington Automotive Finland on nykyisin osa japanilaista NSG Groupia. Kuuselan mukaan kansainvälisen konsernin tuloskvartaali-ajattelu ohjaa toimintaa tietyllä tasolla. Suomessa toimitaan kuitenkin aina kansallisten lakien ja työehtosopimusten mukaisesti.

”Tärkeintä on pystyä kertomaan pääkonttorille, mitä Suomessa voidaan tehdä ja mitä ei. Jos haluamme sopia paikallisesti jostakin, konsernilla ei ole intressiä siihen puuttua. Paikallinen sopiminen on tärkeää senkin takia, että lähellä tekemistä meillä on käytännönläheinen ymmärrys toimintaympäristöstä”, Kuusela toteaa.

(Valokuvassa vasemmalta Pilkington Automotiven toimitusjohtaja Johanna Kuusela, Laitilan tehtaan pääluottamusmies Ilkka Suvanto ja Tampereen tahtaan pääluottamusmies Sari Uusivirta. Valokuva: Matti Remes) 

Lisätietoja

Pilkington Automotive Finland Oy on osa NSG Groupia ja sillä on kaksi ajoneuvolasitehdasta: Tampereen tehdas tuottaa erikoisajoneuvojen karkaistuja laseja, kuten bussien sivulasituksia ja takalaseja sekä maatalouskoneiden lasituksia. Laitilan tehdas valmistaa laminoituja tuulilaseja busseihin, maatalouskoneisiin ja juniin. Espoossa toimii varaosalasien tukkuliike ja Laitilassa laivojen vaativia lasituksia toimittava yksikkö Pilkington Marine. Pilkington Automotiven Suomen yhtiöiden liikevaihto viime tilikaudella oli 97 milj. €. ja henkilökunnan määrä on 590.