Hyppää sisältöön

Pia Vilenius: Ongelmia saadaan ratkaistua yhteistyöllä ja teknologiaa kehittämällä

Tänään 16.10. julkistettu kansallinen muovitiekartta sisältää runsaasti toimenpide-ehdotuksia eri sektoreille. Muovitiekartassa painotetaan yhteistyön tärkeyttä. Tärkeintä on puuttua roskaamiseen sekä jätehuollon ja kierrätyksen kehittämiseen. Pikaratkaisuja ongelman ratkaisemiseen ei ole.

Tiekartassa on nostettu keskeiseen rooliin tarve kehittää ja tehostaa muovien jätehuoltoa ja kierrätystä. Muovien kierrätys toimii Suomessa jo nyt hyvin, mutta esimerkiksi kotitalouksien muovipakkausten keräyspisteiden määrän lisäämiselle on suuri paine. Kierrätyksessä on olennaista huomioida uudet teknologiat, kuten kemiallinen kierrätys, sekä niiden tarjoamat suuren mittaluokan mahdollisuudet. Myös mekaanista kierrätystä tarvitaan edelleen uusien teknologioiden rinnalla.

Jäte- ja vesihuollon kehittämisellä erityisesti kehittyvissä maissa on suuri merkitys roskaantumiseen ja vesien pilaantumiseen. Tässä suomalaisilla yrityksillä on paljon osaamista. Tärkeintä on, että ihmisten asenteita saadaan muokattua ja roskaantumiseen vaikutettua jo ongelman alkulähteillä. Tämä on huomioitu myös tiekarttatyössä. Se sisältää useita toimenpiteitä valistukseen ja tiedon lisäämiseen.

Lisäksi tiekartassa otetaan voimakkaasti kantaa uusien materiaalien kehittämiseen. Tämä on alue, jossa teollisuus voi osaamisellaan antaa merkittävän panoksen. Uusista materiaaleista saadaan jatkuvasti uutta tutkimustietoa. On kuitenkin hyvä muistaa, että uusien materiaalien kehittäminen ei varsinaisesti ratkaise roskaantumisongelmaa, sillä myös uusista ja biopohjaisista materiaaleista valmistetut muovit aiheuttavat ongelmia väärään paikkaan joutuessaan. Muovi on erinomainen materiaali ja erittäin tarpeellinen myös ympäristötuotteissa ja turvallisessa ruokahuollossa.

Muoveja koskevaa EU-tasoista lainsäädäntöä on tulossa mm. kertakäyttömuovidirektiivin myötä. Muovit ovat muutenkin vahvasti EU:n agendalla. Lainsäädäntöaloitteissa ja strategioissa on paljon hyvää, mutta niissä tulisi ensisijaisesti keskittyä ison mittakaavan asioihin ja ongelmiin. Vanupuikkojen tai kertakäyttöaterimien kielloilla tai käytön merkittävällä rajoittamisella ei ratkaista ongelmia suuressa mittakaavassa. Merkittävämpiä vaikutuksia on uusilla teknologioilla, ja niiden edistämiseen tulee suunnata merkittäviä panoksia. Kierrätysmuovin käyttöä tulee edistää ja sille luoda standardeja ja tavoitteita. Näin saadaan investoinnit eteenpäin.

Nyt tarvitaan pitkäjänteistä ja systemaattista työtä kokonaisuuden hallitsemiseksi. Muoviongelmaa ei luotu yhdessä yössä, eivätkä ratkaisutkaan synny sekunnissa. Tekoja tarvitaan monella tasolla ja monella aikajänteellä. Tänään julkistettu muovitiekartta osoittaa suuntaa eteenpäin. 

Pia Vilenius

Johtava asiantuntija, Bio- ja kiertotalous