Hyppää sisältöön

Pia Vilenius: Materiaaliverot ja kiellot eivät ratkaise roskaantumisongelmaa

Muoveihin liittyvä keskustelu käy kiivaana Suomessa ja EU:ssa. Komissiosta tulee uusia muovia koskevia aloitteita merien roskaantumisen vähentämiseksi ja ongelman poistamiseksi, ja Suomessakin on ehdotettu erilaisia toimenpiteitä. Esimerkkeinä näistä ehdotuksista ovat tiettyjen kertakäyttötuotteiden kieltäminen sekä veron asettaminen muovipakkauksille.

Ongelmaan on tartuttava, ja huolestuttava kehitys merten ja muun ympäristön roskaantumisesta pysäytettävä. Asioita ei kuitenkaan kannata lähteä ratkaisemaan hätiköiden, vaan tehdä se huolella ja pitkäjänteisesti. Ongelma on syntynyt pitkällä aikavälillä, eikä sitä voida ratkaista päivässä eikä parissa.

Elinkeinoelämän yhteinen näkemys asiaan on, että materiaaliverot ja kiellot eivät ole ratkaisu roskaantumisongelmaan. Suomessa tulisi panostaa pitkäjänteiseen ja järkevään politiikkaan sekä tarkkaan harkittuihin ohjauskeinoihin.

Tällä hetkellä on suunnitteilla useita päällekkäisiä ohjauskeinoja: vero muovipakkauksille, kertakäyttömuovien kieltäminen, uusien panttijärjestelmien luominen sekä pakkausten tuottajavastuun kehittäminen.

Esimerkiksi muovipakkauksille ajateltu vero olisi hallinnollisesti raskas ja aiheuttaisi kustannuksia paitsi yrityksille myös valtionhallinnolle. Sen todellisten ohjausvaikutuksen mittaaminen olisi vaikeaa. Olisi kovin vaikea saada selville, mikä osuus esimerkiksi muovipakkausten käytön vähentämisestä tai pakkausmateriaalien kehittämisestä olisi joka tapauksessa syntynyt yritysten oman kehittämistyön ja mikä verotuksen seurauksena. Ainoa asia, joka on varma, on se, että suomalaisten yritysten ja kotitalouksien kustannukset nousisivat. Muovi ei ole ainoa materiaali, jonka käyttöön liittyy roskaantumista, vaan asia koskee myös muita pakkausmateriaaleja. Pakkauksilla on kuitenkin tärkeä rooli tuotteiden suojaamisessa ja ruokahävikin ehkäisemisessä.

Roskaantumisen vähentämisessä on avainasemassa kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttaminen. Tähän voidaan parhaiten vaikuttaa asennekasvatuksella, ei pakkausten ja muiden kertakäyttötuotteiden tai tiettyjen materiaalien kielloilla tai verotuksella. Tehokkaimmin roskaantumisesta aiheutuvia valtavia ongelmia vähennetään kansainvälisellä yhteistyöllä kehittämällä jätehuoltoa kehittyvissä maissa ja merenkulussa.

Olemme siirtymässä kiertotalouteen, jossa materiaalit käytetään tarkasti uudelleen. Muovi on tärkeä ja hyvä raaka-aine, joka on tärkeää saada käytön jälkeen talteen. Käytetty muovi tulee saada sekä kierrätykseen materiaalina että hyötykäyttöön esimerkiksi polttoaineena. Tähän on yrityksillä tarjolla erinomaisia teknologioita, ja uusia tehokkaita hyödyntämistapoja kehitetään jatkuvasti. Muovin hyötykäytöllä saadaan myös merkittävästi vähennettyä kasvihuonekaasupäästöjä ja riippuvuutta fossiilisesta energiasta.

Pia Vilenius

Johtava asiantuntija, Bio- ja kiertotalous