Hyppää sisältöön

Perunoiden sivuvirroista liiketoimintaa

Oulun yliopiston kemiallisen prosessitekniikan ryhmän tutkijat ovat kehittäneet prosessin, jonka avulla voidaan ottaa talteen perunan arvokkaat proteiinit kustannustehokkaasti. Suomessa ei tällä hetkellä valmisteta perunaproteiinia tai sen jatkojalosteita.

Perunasivuvirtoja syntyy Suomessa vuosittain noin 100 000 tonnia, josta voidaan eristää jopa 7500 kiloa arvokkaita proteaasi-inhibiittoreita.

Sivuvirroista voidaan ottaa myös talteen muita lisäarvoa tuottavia jakeita, kuten kuituja ja tärkkelystä. Tutkijoiden tavoitteena on kehittää ratkaisuja myös niiden hyödyntämistä varten.

Kesäkuun 2014 alussa käynnistynyt Energia- ja materiaalitehokas teknologia perunajätteen arvokomponenttien erotukseen -projektissa tähdätään prosessin kaupallistamiseen Tekesin TUTLI-rahoituksen avulla.

Lisätietoja

Oulun yliopisto