Hyppää sisältöön

Perjantain mielenilmaus; kemianteollisuuden työpaikoilla vastuullista päätöksentekoa

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Toimihenkilöunioni Pro ja YTN ovat ilmoittaneet tukevansa keskusjärjestöjen perjantaiksi suunniteltua mielenilmausta. Päätökset mahdollisesta mielenilmaukseen osallistumisesta tehdään kuitenkin kemianteollisuuden toimipaikoilla.

Kemianteollisuus on suurelta osalta prosessiteollisuutta, jossa tuotantoprosessin alas ajaminen ja sen uudelleen käynnistäminen voi kestää pisimmillään yli viikon. Prosessiteollisuuden tuotannon menetykset ja yritysten kärsimät taloudelliset vahingot lyhytaikaisen mielenilmauksen vuoksi voivat siten olla kohtuuttoman suuret.

– Alustavien tietojen mukaan kemian alan prosessiteollisuudessa tuotantohäiriöt jäävät vähäisiksi perjantain mielenilmauksen johdosta. Vastuullinen ja harkitseva päätöksenteko toimipaikoilla on osoitus kemianteollisuudessa yleisesti vallitsevasta hyvästä sopimuskulttuurista, Kemianteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Pekka Hotti toteaa.

AKT on ilmoittanut pysäyttävänsä teollisuuden kuljetukset Suomessa perjantaina 18. syyskuuta, minkä lisäksi AKT:n poliittinen mielenilmaus estää vientitoimitukset satamista perjantain aikana. Kemianteollisuuden tuottamasta reilun 20 miljardin vuosiliikevaihdosta noin kaksi kolmasosaa menee suoraan tai välillisesti vientiin. Vientimenestyksellä on suora vaikutus kemian alan työllisyyteen ja työllisyyden kehittymiseen Suomessa. Vientitoimitusten luotettavuus on tuotteiden laadun ja hinnan lisäksi keskeisen tärkeä kilpailukykytekijä suomalaisille yrityksille.

– Kansainväliset sopimukset perustuvat täsmällisiin toimitussopimuksiin, joiden laatua jokainen toimintahäiriö heikentää. Asiakasteollisuus jatkojalostaa usein kemianteollisuuden tuotteita omassa tuotannossaan, jolloin tuotteiden toimitusvarmuuden merkitys korostuu. Viennin pysäyttäminen poliittisten tarkoitusperien vuoksi kostautuu vientiyritysten kilpailuaseman heikkenemisenä, toteaa Pekka Hotti.

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry, työmarkkinajohtaja Pekka Hotti, pekka.hotti@kemianteollisuus.fi, 040 722 6151

Kemia – osa hyvää elämää

kemianteollisuus.fi

Twitter: @Kemianteollisuu

Slideshare:www.slideshare.net/Kemianteollisuusry

Linkedin:http://linkd.in/1g4vUbs

Tilaa uutiskirje:http://bit.ly/1Mk0cTq 

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on lähes neljännes. Kemianteollisuuden liikevaihto on 25 miljardia ja se työllistää Suomessa suoraan 34 000 henkilöä.