Hyppää sisältöön

Perhevapaauudistus 1.8.2022

Sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja vuosilomalain perhevapaita koskevat määräykset ovat muuttuneet 1.8.2022 lukien. Kela maksaa perhevapaan ajalta äitiys- ja isyysrahan sijaan raskausrahaa ja vanhempainrahaa. Uudet vanhempainvapaamääräykset tulevat sovellettaviksi pääsääntöisesti niiden lasten perheisiin, joiden laskettu syntymäaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen.

Kemianteollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n välinen työryhmä on päässyt 26.8.2022 yhteisymmärrykseen perhevapaauudistuksen johdosta kemian perusteollisuuden työehtosopimuksen, muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden sekä öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuuden työehtosopimusten perhevapaiden palkallisuutta koskevan 27 §:n muuttamisesta niin, että se vastaa nimikkeistöltään perhevapaauudistusta. Palkallisten vapaapäivien kokonaislukumäärä pysyy uudistamista edeltävällä tasolla. Palkallisen raskausvapaan (aikaisemmin äitiysvapaa) aikaa on lyhennetty kuudella päivällä, mutta vastaavasti molemmilla vanhemmilla (myös synnyttävällä vanhemmalla) on oikeus vanhempainvapaan palkkaan kuuden arkipäivän ajanjaksoon sisältyviltä työpäiviltä.

Työehtosopimuksen ”vanhaa” 27 §:ä Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa sekä hoitovapaa sekä uutta 27 §:ä Raskaus- ja vanhempainvapaa sekä hoitovapaa noudatetaan siirtymäajan rinnakkain niin, että sovellettava määräys ratkeaa ensisijaisesti lasketun syntymäajan perusteella. Jos laskettu syntymäaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen noudatetaan uutta 27 §:ää Raskaus- ja vanhempainvapaa sekä hoitovapaa. ”Vanhaa” työehtosopimuksen 27 § Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa sekä hoitovapaa määräystä sovelletaan esimerkiksi isyysvapaan palkan osalta niin kauan, kun ns. vanhan sairausvakuutuslain perusteella on mahdollista saada isyysrahaa. Esimerkiksi lapsen syntyessä elokuussa 2022 ja lasketun ajan ollessa elokuussa 2022, voi isyysvapaan palkkaa saada vielä elokuussa 2024 lapsen täyttäessä kaksi vuotta edellyttäen, että isä pitää tuolloin ensimmäisen isyysvapaajakson. Pöytäkirja uusista perhevapaamääräyksistä kemian perusteollisuuden, muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden sekä öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuuden työehtosopimusten 27 §:ään ohessa liitetiedostona.

Kemianteollisuus ry jatkaa työryhmätyötä muiden alojen työehtosopimusten perhevapaamääräysten muuttamisesta vastaamaan perhevapaauudistuksen nimikkeistöä ja tiedottaa tehtävistä muutoksista, kun niistä on päästy yhteisymmärrykseen. Kemianteollisuuden muilla työehtosopimusaloilla noudatetaan nykyisten työehtosopimusten isyys- ja äitiysvapaan palkallisuutta koskevia määräyksiä työehtosopimusten allekirjoituspöytäkirjojen mukaisesti siihen asti, kun työryhmä on päässyt tehtävistä muutoksista yhteisymmärryksen. Äitiysvapaan palkkaa koskevaa määräystä sovelletaan siten, että raskausvapaaseen ja -rahaan oikeutettu työntekijä olisi oikeutettu saamaan raskausvapaan ja vanhempainvapaan ajalta palkkaa yhteensä vastaavalta ajanjaksolta kuin hänelle olisi maksettu äitiysvapaan palkkaa. Isyysvapaan palkkaa koskevaa määräystä sovelletaan puolestaan siten, että vanhempainvapaaseen ja -rahaan oikeutettu isä olisi oikeutettu saamaan vanhempainvapaan ajalta palkkaa vastaavalta ajanjaksolta kuin hänelle olisi maksettu isyysvapaan palkkaa.

Tarkempaa tietoa perhevapaauudistuksen johdosta sairausvakuutuslakiin, työsopimuslakiin ja vuosilomalakiin tehdyistä muutoksista EK:n 1.7.2022 laatimasta soveltamisohjeesta:

https://ek.fi/wp-content/uploads/2022/07/Perhevapaauudistuksen-vaikutukset-tyo%CC%88lainsa%CC%88a%CC%88da%CC%88nto%CC%88o%CC%88n-Soveltamisohje-FINAL-2.pdf

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry

Juha Teerimäki
Johtava lakimies
Puh. 043 850 0928
juha.teerimaki@kemianteollisuus.fi

Miira Kaukolinna
Lakimies
Puh. 044 322 4726
mira.kaukoranta@kemianteollisuus.fi