Hyppää sisältöön

Parlamentin pidettävä kiinni päästökauppapäätöksestään

Euroopan parlamentti jatkaa jo kertaalleen hylkäämänsä hiilidioksidin päästöoikeuksien myynnin siirtämistä koskevan direktiivimuutoksen käsittelyä. Nyt keskustellaan tähän ns. backloading-ehdotukseen tehdystä kompromissiehdotuksesta, jossa päästöoikeuksia poistettaisiin hetkellisesti markkinoilta ja osittain rahastoitaisiin.

Myös kompromissiehdotuksen kaltaisilla toimenpiteillä tulisi olemaan energian hintaa nostava vaikutus ja ne siten heikentäisivät merkittävästi suomalaisen ja eurooppalaisen kemianteollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä.

Suomen ja Euroopan kemianteollisuus on edelleen sitä mieltä, että Euroopan parlamentin tulisi pysyä sovituissa pelisäännöissä päästökaupan osalta. Tämä vakautta tuova päätös olisi erityisen tärkeää tässä vaikeassa ja epävarmassa taloustilanteessa, jossa Eurooppa tällä hetkellä on. Parlamentin aiemmin tekemää päätöstä ei ole syytä muuttaa. Parlamentin heinäkuussa tekemä päätös tulee olemaan ääni joko eurooppalaisen työllisyyden puolesta tai sitä vastaan.