Hyppää sisältöön

Palkittu LUMA-toimija, opettaja Tuula Nikander: Luonnontieteiden opiskeleminen on tarpeellista ja hauskaa

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion kemianopettaja Tuula Nikander palkittiin vuonna 2015 yhtenä LUMA-toimijana. LUMA-portaalin haastattelussa hän korostaa luonnontieteiden merkitystä arkielämässä. Nikander kannustaa lapsia ja nuoria omakohtaiseen luonnontieteellisten asioiden havainnointiin.

Lehtori Tuula Nikander on pitkän linjan kemianopettaja, jonka innostus kemiaan ja muihin luonnontieteisiin on innostanut myös hänen oppilaitaan. Nikander on toteuttanut Turun Suomalaisessa Yhteiskoulussa lukuisia kemian työkursseja. Hän on myös ennakkoluulottomasti luonut yhteyksiä muihin oppiaineisiin. Palkintoperusteluissa Nikanderin erityisansioksi mainittiin hedelmällinen ja tuloksellinen yhteistyö korkeakoulujen ja yritysten kanssa. 

Tuula Nikander sai LUMA-toimija-tunnustuksen kesäkuussa 2015, yhtenä kymmenestä palkitusta opettajasta. Tunnustukset myöntää LUMA-keskus Suomi vuosittain henkilöille, jotka ovat aktiivisesti innostaneet lapsia ja nuoria luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian pariin.

LUMA-portaalin haastattelussa Tuula Nikander korostaa, että kemian opiskelu on sekä hauskaa että tarpeellista. Parhaiten kemia avautuu arkielämään liittyvillä oivalluksilla ja päätelmillä. Juuri siksi kemiaa pitäisi opettaa poikkitieteellisesti, kokonaisuuksia havainnoiden ja ymmärtäen. Opettajalle paras kannuste on, kun innostus tarttuu myös oppilaisiin. 

Innostus luonnontieteisiin on todellakin tarttunut Tuula Nikanderin oppilaisiin. Hänen oppilaansa ovat menestyneet erinomaisesti niin Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton MAOLin Neljän tieteen kisoissa kuin kemian olympialaisissa. Monet Nikanderin oppilaista jatkavat kemian opinnoissa myös lukion jälkeen. 

Lue LUMA-portaalissa Tuula Nikanderin haastattelu