Hyppää sisältöön

Pakolliset energiakatselmukset tulossa – keitä ne koskevat?

Eduskunta vahvistaa lähipäivinä uuden energiatehokkuuslain, joka astuu voimaan 1.1.2015. Lain mukaan suuren yrityksen on tehtävä energiakatselmus 5.12.2015 mennessä ja sen jälkeen neljän vuoden välein.

Vuoden 2015 alusta voimaan tuleva energiatehokkuuslaki tuo mukanaan pakolliset katselmukset suurille yrityksille. Suureksi yritykseksi tulkitaan, jos sen Suomessa olevien tai suomalaisen yrityksen omistuksessa olevien muiden maiden toimipaikkojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä on yli 250, liikevaihto on yli 50 M€ ja tase yli 43 M€. Omistuspohjainen tulkinta saattaa tuoda katselmuksen myös pk-sektorin yritykselle. Lisäksi suuren yrityksen omistusosuus voi tehdä pk-yrityksestä katselmoinnin kohteen. Liiketoiminta on hyvin monimuotoisesti järjestäytynyttä, joten energiavirasto joutuu linjaamaan tulkintaansa suuresta yrityksestä uuden lain tultua voimaan vuodenvaihteessa.

Yrityksen energiakatselmus on kohdistettava koko yrityksen tai konsernin Suomen rajojen sisäpuolella käytettyyn energiaan, ja siihen on sisällytettävä tietty määrä kohdekatselmuksia. Lain mukana annettavissa asetuksissa on määritelty energiakatselmuksen tekijän pätevyyksistä ja tarkemmin kohdekatselmusten määrästä ja sisällöstä. Tammi-maaliskuulla 2015 järjestetään ensimmäiset pätevyyskoulutukset ja tenttimahdollisuudet myös yritysten omille energiavastuuhenkilöille.

Lainmukaisesta yrityksen energiakatselmuksesta vapautuu kahdella tavalla: joko lähettämällä tiedon energiavirastoon sertifioidusta energiahallintajärjestelmästä ISO50001 tai sertifioidusta ympäristönhallintajärjestelmästä ISO14001 täydennettynä sertifioidulla Motivan luomalla energiatehokkuusjärjestelmällä ETJ+. Nämä sisältävät lain vähimmäisvaatimukset täyttävän energiakatselmuksen, mutta sen teettämisen aikataulu on lakia joustavampi.

Lain mukainen katselmointivelvoite on mahdollista täyttää olemalla mukana elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa ja ottamalla käyttöön energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+. Tällöin energiatehokkuusjärjestelmää ei tarvitse sertifioida, mutta energiavirasto tekee tarvittaessa pistokokeita sopimusyritysten joukossa.

Koska direktiivin alkuperäistä määräaikaa on jo kulunut lähes puolet lain ja asetusten valmistelussa, on määräajan ylittävien kohtelussa löydyttävä joustoa. Viimeisten 20 vuoden aikana katselmuksia on tehty Suomessa 7 000. Vuoden aikana niitä olisi tehtävä 5 000.

Lisätietoja

Sami Nikander, puh. 040 567 4413, sami.nikander (at) kemianteollisuus.fi