Hyppää sisältöön

Paikallisen sopimisen suosio kasvussa

Paikallisen sopimisen vahvistaminen on kemianteollisuuden yrityksille strategisesti tärkeää. Työmarkkinaosapuolet ovat edistäneet yritysten paikallisen sopimisen kulttuuria laatimalla mm. ohjeita yrityskohtaisen erän kohdentamiseen, sopimusmalleja sekä tarjoamalla koulutusta työnantajien edustajille ja luottamusmiehille.

Yrityskohtaisen erän kohdentamista on tutkittu kolmena vuonna peräkkäin. Tutkimukseen on osallistunut vuosittain reilu 300 vastaajaa, joista neljäsosa oli luottamusmiehiä.

Kyselyn tulokset osoittavat, että yrityskohtaisesta erästä sopiminen yleistyy. Yhteinen koulutus lisää  tietämystä paikallisesta sopimisesta ja keskinäisen luottamuksen rakentumista.

Yrityskohtaisen erän kohdentaminen yleiskorotuksena on vähentynyt kahdesta edellisestä vuodesta. Yleiskorotuksena potin ilmoitti jakaneen 52 % vastanneista, kun vastaava luku vuonna 2011 oli 68 % ja vuonna 2012 se oli 63 % .

Osaksi yleiskorotuksena ja osaksi kohdennettuna potin jakoi 24 % ja kokonaan kohdennettuna 16 %. Sopimuksen syntymisessä auttoivat erityisesti hyvät neuvottelusuhteet ja yhteistyö, hyvä valmistautuminen, jakoperusteen oikeudenmukaisuus ja neuvotteluosapuolten välinen luottamus.

Niin sanottu puoliperälauta olisi mahdollistanut puolet yrityskohtaisen erän kohdentamisesta neuvottelun jälkeen työnantajan päätöksellä, mutta jopa 95 % vastaajista sopivat erän kohdentamisesta. 

Lisätietoja

Jaana Neuvonen
Puh. 09 1728 4269
jaana.neuvonen@chemind.fi