Hyppää sisältöön

Paikallinen sopiminen mahdollistaa ketteryyden

Kemianteollisuuden mielestä raportti paikallisesta sopimisesta nostaa esille tarpeen paikallisen sopimisen merkityksestä kilpailukyvyn kehittämisessä.

Työ- ja elinkeinoministeriön selvitysmies Harri Hietalan tänään julkistama ehdotus paikallisen sopimisen laajentamisesta korostaa joustavuuden lisäämistä kilpailukykytekijänä.

– Jatkossa olennaista on, miten työlainsäädäntöä viedään enemmän kohti paikallista sopimista. Selvityksessä tehdyt ehdotukset yhteistoimintalain ja hallintoedustuslain muutoksista voivat kuitenkin jäykistää toimintaa ja lisätä byrokratiaa. Tämän vuoksi niihin liittyviä muutostarpeita pitää harkita huolellisesti ennen päätöksentekoa, sanoo Kemianteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Pekka Hotti.  

Kemianteollisuudessa paikallisesta sopimisesta on pitkät perinteet ja hyviä kokemuksia.

-Paikallinen sopiminen perustuu osapuolten yhteiseen tarpeeseen ja luottamukseen. Yritysten toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja muutokset kohtelevat yrityksiä eri tavalla. Muutoksiin pitää pystyä reagoimaan toimenpiteillä, jotka sopivat parhaiten yrityksen tilanteeseen. Paikallinen sopiminen mahdollistaa täsmäratkaisut, joilla yritykset voivat pitää parhaalla mahdollisella tavalla huolta kilpailukyvystään ja työpaikoistaaan, toteaa Pekka Hotti.     

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry, työmarkkinajohtaja Pekka Hotti, puh. 040 722 6151, pekka.hotti(at)kemianteollisuus.fi

kemianteollisuus.fi

Twitter: @Kemianteollisuu

Slideshare:www.slideshare.net/Kemianteollisuusry

Linkedin:http://linkd.in/1g4vUbs

Tilaa uutiskirje:http://bit.ly/1Mk0cTq 

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus Suomen teollisuustuotannosta ja teollisuuden tavaraviennistä on lähes neljännes. Kemianteollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 34 000 henkilöä.