Hyppää sisältöön

Päästökaupan annettava toimia sovituilla säännöillä

EU:n päästökauppadirektiiviin kaavaillut muutokset heikentäisivät teollisuuden kilpailukykyä ja nostaisivat kaikkien sähkönkäyttäjien kustannuksia. Suomen kemianteollisuus kannattaa päästökauppadirektiivin muutosten hylkäämistä Euroopan parlamentin täysistunnossa 15.–16.4.2013

EU:n päästökauppamekanistiin kuuluu päästöoikeuden hinnan joustaminen alaspäin taantuma-aikoina. Kilpailukykyhaittojen lisäksi jo käynnistyneen päästökauppakauden 2013–2020 sääntöjen muuttaminen kesken kauden lisäisi investoijien epävarmuutta ja murentaisi luottamusta koko järjestelmään. 

Päästökauppasektorin hiilidioksidipäästöt saavuttavat sovitut tavoitteet vuonna 2020. Jo sovittujen sääntöjen muuttamisen sijaan EU:n tuleekin keskittyä vuoteen 2030 tähtäävään ilmasto- ja energiapolitiikkaan ja ottaa myös kansainvälinen kehitys huomioon.

Lisätietoja

Sami Nikander
Kemianteollisuus ry
sami.nikander(at)chemind.fi
puh. 09 1728 4258

Sami Nikander

Osastopäällikkö, Energia ja ilmasto, kestävä kehitys, resurssitehokkuus