Hyppää sisältöön

Onerva Aalto: Hyvästi paha teollisuus!

Kesätyössäni ymmärsin, että ”Kemia on osa hyvää elämää” ei ole tyhjä slogan. Tarvitsen päivittäin kemiaa: puhdasta vettä ja ruokaa elääkseni. Koko minua ympäröivän yhteiskunnan toimintakyky jätehuoltoineen ja polttoaineineen perustuu kemiallisille prosesseille suoraan tai välillisesti. Ei ole elämää ilman kemiaa – ei ainakaan hyvää elämää siten kuin moderni länsimainen arki sen näkee.  

Luin kesällä työkseni kemianalan yritysten vastuullisuustoimista. Numeroja paperilla, mustaa valkoisella: kemianteollisuuden yrityskentällä näkyy paljon esimerkkejä tulevaisuuden tuulista. Kemianteollisuuden ympäristötavoitteet ovat toinen toistaan kunnianhimoisempia. Alan yritykset kilpailevat hiilineutraaliuudesta ja investoinneista kiertotalousinnovaatioidensa skaalaukseen. Kun siirtymä on markkinaperusteinen, nopeat syövät hitaat.

Etelärannassa kohtaamani edunvalvojat olivat hiilineutraalisuuden imussa. Sain tehtäväksi selvittää, mitä EU-lainsäädäntöhankkeita tulisi seurata, jotta toimiala pystyy siirtymään hiilineutraaliksi vuonna 2045. Kun kysyin eräältä asiantuntijalta, miksi toimiala on intoa pihkuen lobbaamassa kestävyystavoitteiden puolesta, hän vastasi: ”Ei meillä ole vaihtoehtoa. Mehän ajamme kemian alan yritysten etua. Heidän etunsa on olla muutoksen kärjessä johtamassa sitä.”

Kemianteollisuuden toimiala on tehnyt vuosia töitä vastuullisuuden eteen niin yrityskohtaisesti kuin Responsible care -ohjelman myötä. Nuoret tietävät tämän ja vahvat ympäristöarvot näkyvät kasvavassa määrin heidän uravalinnoissaan. Kemianalan opiskelijoille ja kesätyöntekijöille toteuttamamme kyselytutkimuksen perusteella alalle hakeudutaan vastuullisuustyön vuoksi.

Tuotantotapojen lisäksi ihmisten ajattelutottumusten muuttaminen kestäväksi edellyttää massiivisia muutoksia. Alan ulkopuolinen saattaa edelleen yhdistää kemikaalit myrkkyihin ja mieltää teollisuuden pahantekijäksi, joka ohjaa jätevirtoja luonnonsuojelualueiden vesistöihin ja maaperiin. On kuitenkin niin, että koronakriisin ratkaisut ovat kemianteollisuuden tuotantoa: niin hygieniatarvikkeet kuin kehitteillä oleva rokote ovat kemiaa. Nämä tuotteet pelastavat henkiä. Ilmastonmuutostakaan ei voi pysäyttää ilman kestäviä kemian tuotantoprosesseja. Niiden muutos tulee pelastamaan maapallon. Muutokset tarvitsevat tekijänsä – niin teollisuudessa kuin yleisissä ajattelutottumuksissa.

Onerva Aalto

Kemianteollisuuden kesäkatalyytti 2020