Hyppää sisältöön

Oma ala saattaa löytyä yllättävästä paikasta

Kevään Kun koulu loppuu -tutkimus kertoi, että kemianteollisuuden vetovoima on nousussa ja lääketeollisuus on jo kahdeksan kiinnostavimman alan joukossa. Kemianteollisuuden vahvuuksiksi nousee alan rooli tärkeiden asioiden toteuttajana. Myös hyvä palkkataso yhdistetään kemianteollisuuteen.

Nuoret ja opinto-ohjaajat kokivat kemian mielekkääksi, mutta haastavaksi alaksi, jossa on paljon mahdollisuuksia. Tämä on ehdottoman totta, sillä kemianteollisuus tarjoaa tälläkin hetkellä mielekästä työtä suoraan 34 000 ihmiselle Suomessa, erilaisissa tehtävissä tuotannosta tutkimukseen ja myyntiin.

Kiertotalous ja muut megatrendit tuovat teollisuuteen uusia työpaikkoja. Vastuulliset toimintatavat ja työturvallisuus ovat meille ykkösasioita, ja onkin erittäin ilahduttavaa, että sekä nuoret että opinto-ohjaajat näkevät kemianteollisuuden vastuullisena alana.

Suurin osa, noin 70 prosenttia nuorista, tähtää lukion kautta yliopistoon. Näyttää siis siltä, että Suomi on tulevaisuudessakin akateemisen osaamisen kärkimaa. Ammatillisen osaamisen kehittämistä ei kuitenkaan saa unohtaa, sillä suomalainen teollisuus työllistää jatkossakin tekijöitä suoraan toiselta asteelta.

Innostua ei voi sellaisesta, mistä ei tiedä

Meidän aikuisten vastuulla on mahdollisuuksista kertominen. Nuoret luottavat ja tukeutuvat valinnoissaan vanhempiinsa, kavereihinsa ja koulussa saatuun tietoon. Innostua ei voi sellaisesta, mistä ei tiedä tarpeeksi. Tärkeintä on toki löytää se ihan oma ala, mutta toisaalta kyllä myös se, että tulevaisuudessa työllistyy.

Nuorille yksi vinkki: ottakaa rohkeasti selvää, kysykää, pohtikaa ja käykää vaikkapa TET-harjoittelussa sellaisella alalla, joka on itselle vieras. Oma ala saattaa löytyä yllättävästä paikasta!

Anni Siltanen

Asiantuntija, osaaminen ja vetovoima