Hyppää sisältöön

Nyt mennään energiatehokkuus edellä

Työ- ja elinkeinoministeriön ja elinkeinoelämän välillä on solmittu vuoteen 2020 ulottuva aiesopimus, jonka tavoitteena on jatkaa nykyisiä energiatehokkuussopimuksia. Kemianteollisuudella on merkittävä rooli energiatehokkuuden ratkaisujen tarjoajana.

Omaehtoinen toiminta pohjana 

Osana koko elinkeinoelämän ponnistuksia, kemianteollisuudessa on tehty tuloksekasta työtä energiatehokkuuden parantamiseksi jo vuosia. Tavoitteena on varmistaa teollisuuden kilpailukykyä tukeva kehitys. Osana tätä työtä työ- ja elinkeinoministeriön ja elinkeinoelämän välillä solmittiin marraskuun lopussa vuoteen 2020 ulottuva aiesopimus, jonka tavoitteena on jatkaa nykyisiä energiatehokkuussopimuksia. Omaehtoisella työllä täytetään myös EU:n energiatehokkuusdirektiivin teollisuudelle asettamat vaatimukset.

Vastuullisesti toimivien yritysten tulee toimia yhä energiatehokkaammin. Suomessa tähän on tartuttu jo varhain. Suomi on ollut edelläkävijä soveltaessaan 1990-luvulta alkaen toimintamallia, jossa energian käytön tehostaminen perustuu yritysten omaehtoiseen toimintaan. Kemianteollisuudella on myös merkittävä rooli energiatehokkuuden ratkaisujen tarjoajana. Kemianteollisuuden tuotteet parantavat asiakkaiden energiatehokkuutta.

Vapaaehtoisen sitoutumisen mallia käytetään nyt myös energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanossa. Direktiivi velvoittaa EU-maita ottamaan käyttöön kansalliset velvoitejärjestelmät tai niitä vastaavia toimia, joilla saavutetaan 1,5 % säästömäärä energiankäytössä vuosittain. Säästö lasketaan vähittäismyytyä energiaa vastaavasta määrästä. Kemianteollisuus on yhdessä muun elinkeinoelämän kanssa mukana talkoissa energiatehokkuussopimusten myötä. Sopimuksilla katetaan lähes puolet Suomelle asetetuista tehostamisvaatimuksista.

Marraskuussa allekirjoitetulla aiesopimuksella elinkeinoelämän osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan uudesta, vuonna 2017 käynnistyvästä sopimuskaudesta ja tavoittelemaan 28 terawattitunnin kumulatiivista energian säästöä vuosina 2014–2020. Tämä tarkoittaa yhden terawattitunnin verran uusia tehostamistoimia vuosittain energiankäytössä.

Elinkeinoelämän energiatehokkuuden aiesopimuksessa ovat mukana:

Työ- ja elinkeinoministeriö

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Autoalan Keskusliitto ry

Kaupan liitto ry

Matkailu- ja Ravintolapalvelut ry

Elintarviketeollisuusliitto ry

Energiateollisuus ry

Kemianteollisuus ry

Metsäteollisuus ry

Muoviteollisuus ry

Teknologiateollisuus ry

 

Nykyisellä sopimuskaudella 2008–2016 on mukana laaja kirjo yrityksiä; energia-alaa, teollisuutta ja palveluja. Energiatehokkuustyötä tehdään niin isoissa, energiavaltaisissa yrityksissä kuin pienissä, muutaman hengen yrityksissä. Nykyinen sopimuskausi kattaa noin 80 % Suomen teollisuuden energiankäytöstä. Viiden sopimusvuoden aikana yritykset olivat käyttäneet tehostamisinvestointeihin lähes 440 miljoonaa euroa. Energian käyttö oli tehostunut noin 7,9 TWh/a vuoden 2012 loppuun mennessä.

Yhteenvetoraportti energiatehokkuussopimusten vuoden 2012 tuloksista (Motiva Oy)  

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry 
Osastopäällikkö Sami Nikander, puh. 09 1728 4258
sami.nikander(at)kemianteollisuus.fi