Hyppää sisältöön

Nuoret kaipaavat lisää konkreettista tietoa työelämästä

Vuoden 2016 Kun koulu loppuu -tutkimus on julkaistu. Lisääntynyt taloudellinen epävarmuus, median antama kuva työelämän haastavuudesta ja jatko-opintoihin liittyvä tiedon puute puhututtavat nuoria. Nuoret pelkäävät vääriä valintoja. Konkreettiselle tiedolle työelämästä on nyt suuri tarve.

Taloudellinen tiedotustoimisto TaTin koordinoima tutkimus selvittää peruskoulun ja lukion päättävien nuorten ajatuksia opiskelusta ja työelämästä. Tämän vuoden tutkimukseen osallistui 7 700 nuorta.

Epätietoisuutta ammatinvalinnassa 

Tutkimuksesta selviää, että vain 15 prosenttia peruskoululaisista ja 17 prosenttia lukiolaisista tietää, missä ammatissa haluaisi tulevaisuudessa työskennellä. Lisääntynyt taloudellinen epävarmuus, median antama kuva työelämän haastavuudesta ja jatko-opintoihin liittyvä tiedon puute näkyvät muun muassa lisääntyvinä välivuosina. Nuoret pelkäävät vääriä valintoja ja pohtivat, voiko työelämään ylipäätään edes päästä. Työttömyyden pelko vie nuorilta rohkeuden pohtia valtavirrasta poikkeavia uravalintoja, vaikka työnantajat peräänkuuluttavat juuri rohkeutta erottua.

Ammatinvalinnan ohjauksessa perhe ja kaverit suuressa roolissa 

Tutkimuksesta käykin selkeästi ilmi, että työelämäohjauksessa kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Nuoret kaipaisivat lisää tukea ja ohjausta, mutta eivät oikein löydä sitä. Jos aikaisemmin on ajateltu ammatinvalinnanohjauksen olevan vahvasti koulun vastuulla, on vastuu vuoden 2016 tutkimuksen perusteella siirtynyt vahvasti opiskelijan lähipiirille. Perheellä ja kavereilla on suuri rooli nuoren tulevaisuutta koskevassa päätöksenteossa.

Opinto-ohjaajat, opettajat ja elinkeinoelämä yhdessä voisivat tehdä aktiivisesti työtä nuorten työelämätietouden parantamiseksi. On tärkeää tarjota mahdollisuuksia tutustua erilaisiin, nuorelle tuntemattomiin ammatteihin jo hyvissä ajoin ennen 9-luokkalaisten yhteishakua ja lukion viimeistä vuotta. Tutustumiskeino voi olla vaikkapa vierailu tuotantolaitokseen tai asiantuntijavierailu oppitunnilla. Silloin jokaiselle tarjoutuisi mahdollisuus saada mahdollisimman paljon tietoa ennen konkreettista valintatilannetta. 

 

Lue TaTin tiedote 19.5. 2016: Koulusta heikot eväät alan valintaan 

Lisätietoja

Anni Siltanen
Asiantuntija, Osaaminen ja vetovoima
Puh. 044 562 5991, anni.siltanen (at) kemianteollisuus.fi