Hyppää sisältöön

Nostoja Nuorisobarometrista 2022 – nuorten resilienssi on korkealla ja työ- tai opiskelupaikka lisää merkittävästi kuuluvuuden tunnetta

Viime viikolla julkaistiin vuoden 2022 Nuorisobarometri, jonka aiheena oli tällä kertaa resilienssi. Pitkien pandemiavuosien jälkeen aihe on mitä sopivin ja ajankohtaisin. Tässä muutamia nostoja ja pohdintoja Nuorisobarometriin liittyen.

1. Poikkeusvuodet eivät ole vaikuttaneet nuoriin yhtä vakavasti mitä olisi voinut olettaa, mutta erot nuorten välillä ovat suuria. Nuorten kokema resilienssi on kokonaisuutena hyvällä tasolla, mikä auttaa jaksamaan vastoinkäymisten edessä. Nuoret näkevät tulevaisuuden pääosin valoisana, mutta toisaalta erot nuorten välillä on suuria ja vaikeudet tuppaavat kasaantumaan osalle nuorista. Voidaan osuvasti sanoa, että osa nuorista pääsee kulkemaan turvatumpia polkuja kuin toiset. Tämä näkyy myös osaamisessa ja PISA-tuloksissa, sillä vaikka suomalaisten nuorten osaamisen taso on pääasiassa hyvällä tasolla, heikommin opinnoissa pärjääviä on koko ajan enemmän. Meidän täytyy huolehtia siitä, että pystymme jokaisen nuoren kohdalla ajoissa pysäyttämään vaikeuksien kierteen ja tukemaan heitä kohti tasapainoista elämää sekä varmistamaan riittävät valmiudet jatko-opintoja ja työelämää kohti.

2. Kriisien jälkeen ihminen ja yhteiskunta aina muuttuu hieman toisenlaiseksi. Viimeisillä parilla vuodella on ollut yksi selkeä seuraus nuorten elämässä: ystäviä tavataan huomattavasti harvemmin kuin ennen pandemiavuosia. Tämä on toisaalta aivan luonnollinen seuraus pandemiavuosien eristäytymisen jälkeen, mutta toisaalta omalla tavallaan huolestuttavaa. Nuorisobarometrista käy selkeästi ilmi, että nuoret saavat vaikeissa tilanteissa eniten apua ystäviltä. Näin ollen ystävien kohtaaminen on kullanarvoista aikaa nuoren elämässä. Ystävien antama tuki on parasta mahdollista vertaistukea nuoren aikuistuessa, opintojen keskellä ja työelämään siirtyessä.

3. Nuorisobarometrista käy myös ilmi, että aiempaa harvempi nuori kokee turvattomuutta työn saamiseen liittyen ja opiskelupaikka tai työpaikka myös usein lisää kuuluvuuden tunnetta. Työllä, opiskelupaikalla ja harrastuksilla on valtava merkitys nuoren elämässä. Nuorisobarometrin mukaan nuoret, joilla ei ollut työtä tai opiskelupaikkaa kokivat vähemmän kuulumisen tunnetta eri yhteisöihin. Pahimmillaan ulkopuolisuuden tunne voikin aiheuttaa yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Jokaiselle nuorelle on varmistettava yhteisö, johon kokee kuuluvansa ja josta saa tukea vastoinkäymisten kohdatessa. Voimme tehdä vielä paljon enemmän töitä sen eteen, että jokainen nuori löytää itselleen oman unelma-ammatin ja pääsee entistä monipuolisemmin harrastamaan esimerkiksi luonnontieteiden parissa.

4. Yhteiskunnalla ja esimerkiksi yrityksillä, opettajilla, vanhemmilla on tärkeä rooli, siinä miten he voivat auttamaan nuorta löytämään oman polkunsa. Positiiviset kokemukset työelämästä auttavat tutkitusti nuoria löytämään heille sopivan urapolun. Myös yritykset tekevät osaltaan tärkeää työtä tarjotessaan nuorelle positiivisia kokemuksia työelämästä. Harjoittelut, TET-jaksot ja kesätyöt antavat nuorelle tärkeää oppia työelämästä, esittelevät erilaisia aloja sekä tarjoavat ymmärrystä työelämän säännöistä. Nuoren palkkaaminen omaan yritykseen on jännittävä hetki sekä nuorelle että yritykselle, mutta todella merkityksellistä nuoren oman polun kannalta.