Hyppää sisältöön

Nimityksiä Kemianteollisuus ry:ssä − Sami Nikander ja Alexandra Peth uusiin tehtäviin

Kemianteollisuus ry:n hallituksen työvaliokunta on nimittänyt DI Sami Nikanderin Kemianteollisuus ry:n Vastuullisuus-tiimin johtajaksi 1.8.2017 alkaen. Sami jatkaa myös Kumiteollisuus ry:n toimitusjohtajana. Vastuullisuus-tiimin nykyinen vetäjä Juha Pyötsiä jää eläkkeelle 1.8.2017.

VTM Alexandra Peth on nimitetty asiantuntijaksi Vastuullisuus-tiimiin 1.5.2017 alkaen. Hän osallistuu mm. Responsible Care -ohjelman toteuttamiseen ja Väriteollisuus ry:n edunvalvontaan. Riitta Tuomola jää eläkkeelle 1.6.2017 alkaen.


 

 

Lisätiedot
Kemianteollisuus ry, Timo Leppä, timo.leppa@kemianteollisuus.fi, 050 301 6800

 

Kemia – osa hyvää elämää

 

kemianteollisuus.fi
Twitter: @Kemianteollisuu
Slideshare: www.slideshare.net/Kemianteollisuusry
Linkedin: http://linkd.in/1g4vUbs
Tilaa uutiskirje: http://bit.ly/1Mk0cTq 

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta työllistämme lähes 100 000 suomalaista.

Kemianteollisuuteen lasketaan Suomessa kemian prosessiteollisuus, öljytuotteet sekä muut kemian tuotteet kuten lääkkeet, kosmetiikka, pesuaineet, maalit, muovi- ja kumituotteet.

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on lähes 400 jäsenyritystä sekä 14 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.