Hyppää sisältöön

Nikolai Hedberg: Kemia on tulevaisuuden tärkeimpiä aloja

Nuoret haluavat turvallisen tulevaisuuden ja merkityksellisiä töitä. Ilmastonmuutos on suurimpia ongelmia, joita vastaan täytyy taistella. Yritysten liikevaihto ei ole enää päätavoite, sillä niiden vaikutus ympäristöömme ja yhteiskuntaamme on tärkeämpää. Kemianteollisuus ry mahdollistaa vaikuttamisen.

Olen 18-vuotias ja minua kiinnostaa yhteiskuntien ongelmien pohtiminen ja ratkaiseminen. Siksi hain Kemianteollisuus ry:lle, kun tilaisuus kahden viikon työharjoitteluun aukesi.

Kemianteollisuus ry on järjestö, joka edustaa Suomen kemianteollisuutta, tukee yritysten kilpailukykyä ja parantaa yritysten ja sidosryhmien (kuten viranomaisten ja asiakkaiden) välistä yhteistyötä. Yhteistyö mahdollistaa tavoitteisiin pääsemisen. Kemianteollisuus ry vie kemian yritysten näkemykset ja toiveet poliittisille vaikuttajille ja tiedottaa yrityksiä eri lainsäädännöistä. Viestit kulkevat siis yritysten ja poliittisten vaikuttajien välillä molempiin suuntiin järjestön kautta.

Kemianteollisuus auttaa yritysten kehitystä esimerkiksi Responsible Care -ohjelman avulla (vastuullisuusohjelma, jonka ytimessä on kestävä kehitys), nostamalla esille tietoa mm. tarvittavien investointien ja sähkön määrästä. Kemianteollisuus on yksi Suomen teollisuuden merkittävimmistä osa-alueista ja tärkeimmistä pilareista kestävän tulevaisuuden kehittämisessä. Tähän teollisuuden alaan olen saanut tutustua kahden työviikkoni aikana. 

Koulussa minusta kiinnostavimpia aineita olivat matematiikka ja luonnontieteet. Kemia yhdistää nämä selkeästi, sillä se pyrkii ratkaisemaan ympäristö- ja terveysongelmia maailmassa, jossa ihmispopulaatio kasvaa eksponentiaalisesti ja jota ilmastonmuutos uhkaa. Kemiasta on apua uusiutuvien ja kilpailukykyisten energianlähteiden kehittämisessä. Sitä tarvitaan myös elintarviketuotannon haasteiden ratkaisemisessa ja uusien ympäristöystävällisten raaka-aineiden tuottamisessa. Ihmispopulaation kasvun myötä kemiaa tarvitaan rakenteiden ja infrastruktuurin huollossa ja kehittämisessä. Kemian tärkeys korostuu myös näinä pandemia-aikoina lääkealan tuotekehityksessä. Kuten tunnuslause ”kemia  — osa hyvää elämää” kertoo, kemian avulla me elämme arkea ja sitä löytyy lähempää kuin uskoisikaan.

Pääsin kahden työviikkoni aikana tutustumaan tarkemmin kemianteollisuuden Responsible Care -vastuullisuusohjelmaan (RC-ohjelma) tarkemmin. Vastuullisuusohjelma lähti käyntiin Suomessa noin kolmekymmentä vuotta sitten vuonna 1992. Yritykset liittyvät ohjelmaan vapaaehtoisesti. RC-ohjelman keskeisiä tavoitteita ovat nostaa työturvallisuutta ja -hyvinvointia, kierrättää materiaaleja, vähentää päästöjä ja energian sekä veden kulutusta ja kouluttaa ihmisiä vastuullisuudesta. Turvallisuudessa ja työhyvinvoinnissa on onnistuttu hyvin, ja tavoitteena on nolla tapaturmaa. Läheltä piti -tilanteita raportoidaan myös.

Vaativampi ja suurempi projekti on saavuttaa Suomessa hiilineutraali kemianteollisuus vuoteen 2045 mennessä. Tavoite vaatii toteutuakseen päästötöntä ja kilpailukykyistä energiaa, uutta teknologiaa ja biopohjaisia ja uudelleenkäytettäviä raaka-aineita. Tavoite on vaativa, koska se vaatii paljon investointeja lyhyessä ajassa, tänä päivänä vielä tuntemattomia raaka-aineita ja yli nelinkertaisen määrän sähköä. Ohjelmaan sitoutuneiden yritysten kehitystä seurataan indikaattoreilla eli kuvaajilla. Kuvaajista voi nähdä, että ovatko esimerkiksi päästöt vähentyneet.     

Kemianteollisuus on näköalapaikka, josta voi seurata eri jäsenyritysten toimintaa. Tämä on siis hyvä paikka tutustua alaan. Täällä oppii erittäin laajasti kemianteollisuudesta, sillä jäsenjärjestöjä ja -yrityksiä riittää. Toisaalta tiettyyn kemianteollisuuden alaan voi erikoistua ja tutustua syvällisemmin. Tämä on kiinnostavaa, sillä kemian aloilla on paljon innovaatioita, joiden avulla päästään kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kemianteollisuudessa saa hyvän käsityksen siitä, mihin suuntaan olemme menossa ja kuinka nopeasti.

Minulla ei ollut ennestään mitään työkokemusta, koska kesätyöt eivät ole yleisiä Belgiassa. Olen kuitenkin tulevana taloustieteilijänä kiitollinen mahdollisuudesta tutustua kemianteollisuuteen ja erilaisiin yrityksiin. Ja kuten aiemmin mainitsin, olen kiinnostunut luonnontieteellisestä ja teknologisesta kehityksestä, joten kemian parissa työskenteleminen ei kuulosta hullummalta. Astun syksyllä Rotterdamiin kauppatieteiden opintoihin, mutta kemianteollisuus pysyy varmasti lähellä.

Nikolai Hedberg

Kesäharjoittelija,
Kemianteollisuus ry