Hyppää sisältöön

Neuvottelutulokset kemianteollisuuden työntekijöitä ja toimihenkilöitä koskevista työehtosopimuksista

Kemianteollisuuden työmarkkinaosapuolet ovat 9.3.2011 saavuttaneet neuvottelutulokset sekä kemianteollisuuden työntekijöitä koskevista työehtosopimuksista että toimihenkilöitä koskevasta työehtosopimuksesta. Vuodelle 2011 sovitut palkankorotukset muodostuvat 1,5 % yleiskorotuksesta ja 0,8 % paikallisesta erästä. Neuvottelutulosten hyväksymisestä päättävät liittojen hallitukset.

Kemianteollisuutta koskevissa neuvotteluissa sovittiin alaa koskevista työehtosopimuksista. Neuvottelutulosten mukaan työntekijöillä ja toimihenkilöillä keväällä 2011 toteutettava yleiskorotus on 1,5 % ja paikallinen erä 0,8 %. Palkantarkistuksista vuoden 2012 osalta neuvotellaan erikseen. Neuvotteluissa sovittiin myös joistakin tekstimuutoksista sopimuksiin. Sopimuskaudet alkavat 9.3.2011 ja päättyvät 31.1.2013.
 
”Neuvotteluissa on pystytty ottamaan huomioon kemianteollisuuden talouden ja yritysten kilpailukyvyn tila. Vaikka alan yritysten kilpailukyky on hitaasti elpymässä, on uhkana edelleenkin epävarmuus maailmantaloudessa. Palkankorotusten taso on korkea, mutta tässä tilanteessa on oleellista taata alan yrityksille ja työpaikoille työrauha”, arvioi työmarkkinajohtaja Pekka Hotti Kemianteollisuus ry:stä. Kemianteollisuuden alakohtaiset ratkaisut noudattavat pitkälti alkukevään aikana syntyneitä so-pimuksia.
 
TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n puheenjohtaja Timo Vallittu luonnehtii neuvottelutulosta alan työllisyyttä tukevaksi. ”Vientiteollisuutemme työpaikat on jatkossakin pystyttävä säilyttämään Suomessa”, kiteyttää Vallittu. Myös työhyvinvoinnin kehittämiseen saatiin kemianteollisuuden työpaikoille ratkaisun myötä uusia voimavaroja, kun työsuojeluvaltuutettujen asemaa vahvistettiin.
 
Puheenjohtaja Antti Rinne piti neuvotteluilmapiiriä kaikkiaan rakentavana, ja ne käytiin Ammattiliitto Pro ry:n näkökulmasta hyvässä hengessä. 
”Kemianteollisuuden neuvotteluissa on aidosti paneuduttu alan kasvua ja työllisyyttä tukeviin ratkaisuihin. Osapuolilla oli yhteinen tahto luoda selkeä näkemys kemianteollisuuden kilpailutilanteesta ja sen vaatimista ratkaisuista”, toteaa Rinne.
 
Muoviteollisuus ry:n Kari Kallonen ilmaisee tyytyväisyytensä siihen, että muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden työntekijöitä koskevassa sopimusratkaisussa otettiin huomioon alan yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen.
 
”Neuvottelutulos on osoitus työmarkkinaosapuolten tiiviistä ja jatkuvasta vuoropuhelusta. Kemianteollisuuden työmarkkinaosapuolet haluavat olla sopimuksella luomassa vakautta kemianteollisuuteen.
Tavoitteena on jatkossakin kemianteollisuuden kilpailukykyä tukevat, työllisyyttä säilyttävät ja uusia työpaikkoja synnyttävät ratkaisut”, vahvistavat kaikki pääneuvottelijat.
 
Kemianteollisuuden työntekijäsopimuksia koskevat neuvottelut käydään Kemianteollisuus ry:n, Muoviteollisuus ry:n ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n kesken. Toimihenkilösopimuksessa neuvot-teluosapuolina ovat Kemianteollisuus ry ja Ammattiliitto Pro ry. Neuvottelutulosten hyväksymisestä päättävät liittojen hallitukset.
 
Työntekijäsopimusten neuvottelutulokset koskevat yhteensä noin 20 000 työntekijää kaikilla kolmella kemianteollisuuden pääsopimusalalla: kemian perusteollisuudessa, muovituoteteollisuudessa ja kemian tuoteteollisuudessa sekä öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuudessa.
 
Kemianalan toimihenkilösopimus koskee yhteensä noin 10 000 kemianteollisuuden toimihenkilöä.

Lisätietoja

Työmarkkinajohtaja Pekka Hotti, Kemianteollisuus ry, puh. 09 1728 4240 tai 040 722 6151
Puheenjohtaja Timo Vallittu, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, puh. 09 7739 7321 tai 050 303 9265
Puheenjohtaja Antti Rinne, Ammattiliitto Pro ry, puh. 040 500 7626