Hyppää sisältöön

Nesteen sidosryhmädialogi tuotti matriisin olennaisista asioista

Verkkodialogin tulosten mukaan Nesteen tärkeimmät vastuullisuusaiheet ovat edistyneiden biopolttoaineiden ja niissä käytettävien uusiutuvien raaka-aineiden valikoiman kehittäminen sekä raaka-aineiden vastuullisuuden takaaminen. Neste aikoo hyödyntää olennaisuusarviointia mm. vastuullisuuskäytäntöjen kehittämisessä, raportoinnissa ja viestinnässä.

Nesteen syyskuussa 2016 järjestämässä avoimessa verkkodialogissa kerättiin sidosryhmiltä näkemyksiä siitä, miten yhtiön tulisi kehittää toimintansa vastuullisuutta. Dialogiin osallistui lähes 600 henkilöä 17 maantieteelliseltä alueelta. Dialogin aikana ulkoiset ja sisäiset sidosryhmät arvioivat omia ja toistensa esittämiä sekä vuosina 2014-2015 tärkeimpinä pidettyjä vastuullisuusaiheita. Tämän jälkeen Nesteen johto ja asiantuntijat käsittelivät sidosryhmien tärkeimpinä pitämiä vastuullisuusaiheita arvioimalla niiden merkitystä Nesteen liiketoimintaan.

Ensimmäistä kertaa järjestetty kansainvälinen dialogi tarjosi Nesteelle arvokasta tietoa. Sidosryhmät näkevät kaikkein tärkeimpinä asioina edistyneiden biopolttoaineiden ja niissä käytettävien uusiutuvien raaka-aineiden valikoiman kehittämisen sekä raaka-aineiden vastuullisuuden takaamisen. 

Ulkoiset sidosryhmät korostavat edelleen myös Nesteen ympäristövastuun ja määräysten mukaisen toiminnan merkitystä, tulevaisuuden vastuullisten energiaratkaisujen vision luomista sekä koko raaka-aineketjun jäljitettävyyttä ja läpinäkyvyyttä. 

Ulkoisten sidosryhmien ja Nesteen oman henkilöstön tärkeinä pitämät vastuullisuusnäkökohdat osoittautuivat varsin yhteneviksi. Neste aikoo hyödyntää olennaisuusarvioinnin tuloksia yhtiön vastuullisuuden työsuunnitelman päivittämisessä ja vastuullisuuskäytäntöjen kehittämisessä. Olennaisia vastuullisuusasioita nostetaan myös yhtiön viestinnässä ja raportoinnissa.

Lue Nesteen uutinen sidosryhmädialogista ja olennaisuusmatriisista.