Hyppää sisältöön

Muovi-ilmiö on virikekooste oppimiseen ja opettamiseen

Muoviteollisuus ry:n tuore julkaisu Muovi-ilmiö virittää kiinnostusta muovien avulla ja muovien suuntaan. Se tutustuttaa muoveihin yli perinteisten oppiainerajojen ja haastaa toteuttamaan omaa projektia. Virikepaketin on kirjoittanut tekniikan tohtori Maija Pohjakallio.

Erilaisia muoveja on kaikkialla. Muovit ovat osa maailman ja yhteiskunnan muutosta, tärkeä osa teollisuushistoriaamme mutta etenkin sen nykyisyyttä, keskeinen tekijä elintasossamme ja kulutustottumuksissamme. 

Muoviteollisuus:n tuottama julkaisu Muovi-ilmiö lähestyy muoveja uudella tavalla, ilmiöoppimisen kautta. Muovit ovat mitä suurimmassa määrin kemiaa ja fysiikkaa, mutta parhaiten ne avautuvat tutkimalla ja ideoimalla. Peruskoulun 5.-9. luokille sekä ammattikoulujen yleisten aineiden opetukseen soveltuvaa virikepakettia voi hyödyntää eri oppiaineiden tunneilla.

Tekniikan tohtori Maija Pohjakallion kirjoittama Muovi-ilmiö on tiivis paketti, joka aktivoi omaehtoiseen tekemiseen. Muovien perusteet käsitellään : mitä muovit ovat, miten ja mistä raaka-aineista niitä valmistetaan, miten luokitellaan ja käytetään. Oppimista ja tutkimista tukevat lukuisat viittaukset internetin aineistoihin. 

Muovi-ilmiö-virikepaketin faktaosuutta vahvistavat ohjeet projektityöhön ja erilliset muoveihin perehdyttävät tehtäväkortit. Osa tehtävistä sisältää kokeellista työskentelyä. Opettajalle kortit tarjoavat jäsennellyn ja selkeän pohjan tutustuttaa oppilaat muoveihin monipuolisesti ja havainnollisesti. Korttien tehtävät soveltuvat käytettäviksi oppilaitoksissa esimerkiksi kemian, kotitalouden, teknisen työn, kuvataiteen ja äidinkielen tunneilla. Tehtävät on myös luokiteltu tehtävien keston perusteella.

Muovi-ilmio-pakettia voi tilata maksutta Muoviteollisuus ry:n kotisivulta www.plastics.fi -> Muovitietoa -> Opetusmateriaalit. Samasta osoitteesta löytyvät virikekoosteen tehtäväkortit ja Muovi-ilmiöprojektin aineistot. 

Muovi-ilmiön laatimiseen osallistuivat Maija Pohjakallion lisäksi Muoviteollisuus ry:n henkilöstöstä Lena Jenytin, Kari Kuivalainen, Aulis Nikkola ja Rasmus Pinomaa. 

 

Muovi-ilmiö – virikekooste muoveista