Hyppää sisältöön

Monipuolisia ja mielenkiintoisia tehtäviä lähes sadalle kesätyöntekijälle: miten Umicore Finland rekrytoi kesätyöntekijänsä?

Umicore Finland on maailman johtava koboltin jalostaja ja akkuprekursorien tuottaja. Yritys työllistää tänä kesänä lähes 100 kesätyöntekijää Kokkolassa. Haastattelimme heidän HR asiantuntijaansa Anne Kangasta.

Paljonko Umicore ottaa kesätyöntekijäitä tänä vuonna Kokkolassa?

Umicore Finland työllistää tänä kesänä yhteensä 87 kesätyöntekijää. Suurin osa heistä sijoittuu tuotanto-osastoillemme erilaisiin prosessinvalvonta-, huolto- ja työnjohtotehtäviin, mutta myös moniin muihinkin toimintoihimme, kuten laboratorioon, tehdaspalveluun, tutkimukseen, talous- ja materiaalihallintoon sekä keskusvarastolle. Umicorelta löytyy siis monen eri alan opiskelijoille sopivia työtehtäviä.

Mitä rekrytointikeinoja käytätte nimenomaan nuoriin – messut, sosiaalinen media, kouluvierailut?

Käytämme monipuolisesti erilaisia kanavia nuorten rekrytointeihin. Meillä on mm. ”pyörinyt” sosiaalisessa mediassa oma nuorille suunnattu markkinointikampanja (Linkedin, Facebook, Instagram), jossa meillä kesätöissä olleet nuoret kertovat lyhyillä videoklipeillä omia kokemuksiaan kesätyöstä Umicorella (liitteenä esimerkki). Lisäksi osallistumme rekrytointimessuille sekä teemme tiivistä yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa sekä nyt koronan väistyttyä olemme aloittaneet jälleen oppilaitosvierailut. Meillä on myös hyvin toimiva harjoittelijajärjestelmä, jonka kautta työllistyy joka kesä useita kesätyöntekijöitä. Opiskelijat tulevat meille (usein alkuvuodesta) työharjoitteluun opintoihinsa liittyen ja työllistyvät usein harjoittelujakson päätteeksi meille kesätöihin. Tämä on toiminut monelle väylänä jopa vakituiseen työsuhteeseen saakka!

Onko Umicorella yhteistyötä Kokkolassa esim. koulujen ja yliopiston kanssa? Jos, niin millaista?

Teemme yhteistyötä Kokkolan suomalaisen ja ruotsinkielisen lukion kanssa, jossa kohteena opiskelijat, joilla opinnoissa pääpaino luonnontieteissä ja matematiikassa. Yhtenä esimerkkinä voisi mainita, että olemme parhaillaan suunnittelemassa suomenkielisille abeille koulun kanssa yhteistyössä yhden kurssin opintokokonaisuuden ns. LUMA-yhteistyönä. Ajatuksena on tutustuttaa opiskelijat meidän alaamme liittyvään kemiaan.

Kpedun, (= järjestää ammatillista koulutusta Keski-Pohjanmaan alueella) kanssa olemme tehneet jo vuosia yhteistyötä mm. työharjoitteluihin ja oppisopimuksiin liittyen. Heiltä saamme myös pääosan meille tulevista kesätyöntekijöistä. Pyrimme työllistämään kesäksi nuoria, jotka tarvitsevat opintoihinsa liittyen alan työharjoittelua ja he voivat näin suorittaa harjoitteluja kesätyön ohessa esimerkiksi oppisopimuksella.

Yläasteikäisille tuomme kemianalaa tutuksi kouluvierailuilla.

Centria ammattikorkeakoulun sekä Kokkolan yliopistokeskuksen kanssa meillä on ollut vuosien mittaan useita eri tutkimus & -kehityshankkeita. Yksi hyvä esimerkki korkeakoulujen kanssa tehtävän yhteistyön hedelmistä on syksyllä alkava akkutekniikan insinöörikoulutus, joka palvelee myös meidän tulevia rekrytointitarpeita. Koulutus rakentuu Centrian monipuolisen akkualan tutkimus- ja kehitysosaamisen pohjalle, joiden kehittämis- ja tutkimusympäristöissä myös me olemme saaneet tehdä oppilaitosyhteistyötä.

Lisäksi tarjoamme korkeakouluopiskelijoille opinnäyte- ja diplomityöaiheita ja heitä tulee meille yliopistoista ympäri Suomen.

Paljon puhutaan siitä, että nuoret haluavat tehdä (ja tekevät) merkityksellistä työtä, jolla maailmaa viedään parempaan suuntaan. Mitä Umicorella on tarjottavanaan näille kunnianhimoisille nuorille?

Umicore Finland on maailman johtava koboltin jalostaja ja akkuprekursorien tuottaja. Umicoren business-malli tukee megatrendejä hiilidioksidipäästöjen pienentämisestä ja rajallisten materiaaliresurssien kierrättämisestä.

Tämä tarkoittaa, että noudatamme kaikessa toiminnassamme kestävän kehityksen toimintaperiaatteita. Toimimme vastuullisesti ja sitoudumme toimintaamme koskeviin vaatimuksiin. Toimintaperiaatteitamme ovat mm., että haluamme olla vastuullinen työnantaja ja varmistamme kaikille turvallisen työ- ja elinympäristön. Jatkuva tavoitteemme on olla tapaturmaton työpaikka. Toimimme ympäristövastuullisesti, joka tarkoittaa sitä, että tunnemme ympäristöpäästömme, tunnemme tuotteemme elinkaaren ja pyrimme edistämään kiertotaloutta. Tunnemme toimintamme hiilijalanjäljen ja pyrimme vähentämään energian ja luonnonvarojen käyttöä hyödyntämällä edistyksellistä teknologiaa. Osallistumme Let’s go for Zero ohjelmaan, jonka tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. 

Uskomme, että nämä toimintaamme ohjaavat toimintaperiaatteet, kuten vastuullisuus ja turvallisuus, kiertotalous, ympäristöasiat sekä henkilöstön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin panostaminen ovat niitä arvoja, joita myös nuoret arvostavat ja edellyttävät tulevaisuuden työpaikaltaan.

Mitä sanoisit nuorelle, joka harkitsee hakevansa kesätöihin Umicorelle?

Umicore Finland tarjoaa tänäkin kesänä monipuolisia ja mielenkiintoisia työtehtäviä lähes sadalle kesätyöntekijälle. Kesätyöntekijänä meillä saat arvokasta työkokemusta, jota voit hyödyntää jatko-opinnoissasi ja ja ehkäpä kesän aikana jo pääset availemaan ovia tulevaisuuden Umicorelaiseksi!

Vaikka työllistämme kesäksi pääasiassa alan opiskelijoita, niin jos olet reipas ja oma-aloitteinen nuori sekä motivoitunut oppimaan uutta, täytät tärkeimmät kesätyöntekijäkriteerimme.

Anne Kangas

HR asiantuntija
Umicore Finland Oy