Hyppää sisältöön

Mitä vastuullisuus yritysmaailmassa tarkoittaa?

Oikea vastaus tähän on: monia asioita.

Kemianteollisuus ry järjesti yhdessä Loimu ry:n ja Suomen Bioteollisuus ry:n kanssa paneelikeskustelun aiheesta 8.–9. kesäkuuta 2022 Helsingin Messukeskuksessa järjestetyssä kemian ja bioalan ChemBio-tapahtumassa.

Ammattitapahtuma kerää vuosittain tuhansia kävijöitä verkostoitumaan ja osallistumaan seminaareihin ja tutustumaan näyttelyihin. Vastuullisuusajattelu näkyy entistä vahvemmin nykyään myös tuote- ja innovaatiopuolella.

Vastuullisuus tarkoittaa monelle erityisesti vastuuta luonnosta ja ympäristöstä. Halutaan, että yritystoiminta on kestävää. Puhutaan jalan- ja kädenjäljistä. Mitä pienempi jalanjälki sitä vähemmän päästöjä. Ja mitä suurempi kädenjälki sitä suurempi vaikutus ilmastopolitiikassa.

Yritykset asettavat jatkuvasti kunnianhimoisempia tavoitteita omalle toiminnalleen päästöjen vähentämiseksi, ja siinä kisassa kukaan ei halua jäädä viimeiseksi. Tämän huomasi myös kysymyksissä, joita esitettiin paneelikeskustelun puhujille. Yleisöstä tiedusteltiin, milloin yritysten toiminta on hiilineutraalia. Tämä on hyvä osoitus siitä, että nuoret kaipaavat lukuja ja konkretiaa ympäristötoimiin. Muutoksen ei haluta jäävän puheen tasolle vaan että muutos on selkeästi mittatavissa ja havaittavissa.

Toisaalta yritysvastuu tarkoittaa myös vastuuta tuotantoketjuista ja ihmisoikeuksien toteutumisesta; maksetaanko työntekijöille riittävä palkka koko tuotantoketjun matkalta vai joutuvatko ihmiset ahertamaan huonoissa oloissa ilman kunnollista korvausta?

Samalla vastuullisuus näkyy myös aivan perusasioissa eli siinä, että jokaiselta työntekijältä löytyy riittävä koulutustaso, työyhteisössä ketään ei häiritä ja työolot ovat turvalliset. Nämä ovat myös niitä asioita, joita nuoret työelämältä haluavat: Vakautta, yhdenvertaisuutta ja turvallisuutta. Talous ja nuoret TAT:n viimeisimmässä tulevaisuusraportissa selvisi, että tärkeimmät tekijät alanvalinnassa olivat kohtuulliset työajat sekä turvallinen ja viihtyisä työympäristö.

Ja vielä: Yritys on myös taloudellisesti vastuussa ja velvollinen seuraamaan liiketoiminnan taloudellisia vaikutuksia yrityksen omistajiin ja sidosryhmiin. Taloudellista vastuullisuutta seuraamalla saadaan tietoa yrityksen keskeisistä vaikutuksista yhteiskuntaan, ja se lisää toiminnan läpinäkyvyyttä. Yrityksen taloudellisilla toimilla on pitkäaikaiset vaikutukset esimerkiksi työpaikkojen säilyttämisen näkökulmasta ja omalta osaltaan yhteiskunnallisen hyvinvoinnin, kuten verotulojen, luomisessa.

Paneelikeskustelussa nousi esiin vahvasti erityisesti se, miten vastuullisuusajattelu ja yritysten toimenpiteet ovat lisääntyneet huimasti viime vuosien aikana. Vastuullisuus on nykyään kaikkien huulilla, ja myös asiakkaat vaativat sitä entistä vahvemmin. Erityisesti nuoret arvostavat työn merkityksellisyyttä sekä sitä, että omat arvot kohtaavat tehtävän työn kanssa. Tämä vaikuttaa siihen, mihin työpaikkoihin he päättävät hakea ja sitoutua.

Kehityskulkua vastuullisuusasioissa on myös erittäin tärkeää seurata. Kemianteollisuuden vastuullisuusohjelma Responsible Care täyttää tänä vuonna 30 vuotta ja koko tänä aikana ohjelmassa on viety alan vastuullisuutta erilaisin kehitysprojektein eteenpäin ja kehitystä on seurattu useilla eri mittareilla. Näillä mittareilla on tarkasteltu muun muassa työturvallisuuden kehittymistä ja Hiilineutraali kemia 2045 -tavoitteen etenemistä. Vastuullisuustyö on pitkäjänteistä mutta tulosten suhteen myös palkitsevaa.

Lisätietoja Responsible Care-vastuullisuusohjelmasta täältä.