Hyppää sisältöön

Mirva Ojala valmiuspäälliköksi Kemian pooliin sekä Muovi- ja kumipooliin

MMM Mirva Ojala on nimitetty valmiuspäälliköksi Kemian pooliin sekä Muovi- ja kumipooliin. Mirva aloittaa uudessa tehtävässään 5.8.2019, ja ottaa varsinaisen poolisihteerin vastuun 1.9.2019 alkaen. Kemian pooli sekä Muovi- ja kumipooli vastaavat oman alansa varautumisesta vakavien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta.

Mirva Ojala siirtyy uuteen tehtäväänsä Puolustusvoimien kemikaaliturvallisuuspäällikön tehtävästä Pääesikunnasta. Hän on aiemmin työskennellyt myös Etelä-Suomen Aluehallintovirastossa, Elintarviketurvallisuusvirastossa, Maaseutuvirastossa sekä Helsingin Yliopistossa.

Kemian pooli vastaa Huoltovarmuuskeskuksen, Kemianteollisuus ry:n, Lääketeollisuus ry:n, Teknokemian Yhdistys ry:n, Teknisen Kaupan Liitto ry:n ja Väriteollisuusyhdistys ry:n välisen sopimuksen mukaisesti oman alansa varautumisesta vakavien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta.

Muovi- ja kumipooli vastaa Huoltovarmuuskeskuksen sekä Muoviteollisuus ry:n ja Kumiteollisuusyhdistys ry:n välisen sopimuksen mukaisesti oman alansa varautumisesta vakavien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta.

 

Lisätiedot

Kemianteollisuus ry
Mika Aalto, toimitusjohtaja, mika.aalto@kemianteollisuus.fi, 050 438 9247

Muoviteollisuus ry
Vesa Kärhä, toimitusjohtaja, vesa.karha@plastics.fi, 0405597557

Huoltovarmuuskeskus
Jyrki Hakola, perustuotanto-osaston johtaja, jyrki.hakola@nesa.fi, 050 377 4746

Kuvia Mirva Ojalasta
 

kemianteollisuus.fi
Twitter: @Kemianteollisuu
Slideshare: www.slideshare.net/Kemianteollisuusry
Linkedin: http://linkd.in/1g4vUbs
Tilaa uutiskirje: http://bit.ly/1Mk0cTq 

 

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta työllistämme lähes 100 000 suomalaista.

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

Huoltovarmuuskeskus on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla toimiva valtion laitos, jonka tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta. Huoltovarmuuden varmistamisessa elinkeinoelämän ja julkishallinnon yhteistyö on ratkaisevassa asemassa. Huoltovarmuuskeskus tukee tätä yhteistyötä ohjaamalla Huoltovarmuusorganisaation sektorien ja poolien toimintaa.